Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Vážení a milí příznivci Univerzitní knihovny,
v letošním roce slaví budova Univerzitní knihovny 15 let od svého vzniku. Připomeňme si touto cestou ty nejdůležitější události a změny, které se během těchto let v knihovně udály.
V úplných počátcích, kdy ještě nestála hlavní budova knihovny v Bráfově ulici, se zakládaly oborové studovny na jednotlivých fakultách Ostravské univerzity, v jejichž volných výběrech bylo umístěno k prezenčnímu studiu zhruba 23 tisíce knihovních jednotek. Tou úplně první byla studovna Filozofické fakulty v ulici Čs. legií. Nicméně už od samého začátku nově nastupujícího rektora prof. Jiřího Močkoře se diskutovalo o jedné z největších budoucích priorit – vybudování jedné centrální budovy univerzitní knihovny od základů tak, aby odpovídala všem legislativním normám. Profesoři, studenti i široká veřejnost se tohoto významného kroku nakonec dočkali – 22. ledna 1999 byla slavnostně zahájena činnosti nových krásných prostor na ulici Bráfova za přítomnosti tehdejšího ministra školství Eduarda Zemana. S realizací stavby, na které se velkou měrou podílela investiční technička Alena Gardavská, se započalo v září 1997. Projekt výstavby vypracoval TECHNOPROJEKT a.s. Ostrava a samotnou stavbu zhotovila firma a.s. UNIPS Ostrava. Během prvního roku působení bylo nutné do skladů v nově postavené centrální budově přestěhovat knihovní fondy z odlehlých skladišť (Michálkovice, Reální).
Již od roku 1998 měl uživatel možnost přístupu k elektronickému katalogu T-Series (dříve nazývaný TINLIB) dostupného přes internetové připojení. K elektronickému katalogu bylo tehdy možné přistupovat z celkem 4 PC umístěných v přízemí budovy a 8 PC umístěných v Mediotéce v 2. patře. T-Series byl po osmi letech nahrazen modernějším knihovním systémem DAIMON, jenž byl synchronizován se studijní agendou STAG OU. Od roku 2000 mají uživatelé zajištěn přístup ke dříve nebývalému množství informací z celého světa prostřednictvím elektronických informačních zdrojů, ať už bibliografických, faktografických či plnotextových a to především díky grantovým programům MŠMT pro podporu vědy a výzkumu na vysokých školách.Od zavedení Internetu si uživatelé mohou zdarma objednat dokumenty, které nejsou součástí našeho knihovního fondu přes tzv. Meziknihovní a Mezinárodní meziknihovní službu.
Dnes uživatelé přistupují k on-line katalogu pomocí systému Aleph společnosti Ex Libris. Přes čtenářské konto mohou čtenáři sledovat stav svých výpůjček, provádět objednávky a rezervace titulů či prodlužovat aktuální výpůjčky, sledovat stav svého peněžního konta, případně měnit vlastní uživatelský profil.
Knihovna se samozřejmě snaží vyhovět současným nárokům moderní informační a komunikační techniky. Na všech odděleních naleznete odpovídající technické zařízení: PC, samoobslužné skenery, tiskárny, kopírovací stroje, ve Školicím středisku pak notebooky, dataprojektor a komplex audiovizuální techniky. Od prosince 2013 je v oddělení Mediotéky interním uživatelům k dispozici 5 čteček knih značky PocketBook. V této studovně se čtenáři mohou usadit mimo jiné i v pohodlných sedacích vacích firmy Fatboy®Original nebo se občerstvit v předsálí, jenž nabízí i vhodné prostředí pro neformální setkávání. Ve studovně časopisů přibyl individuální koutek určený jak pro samostatné studium, tak i pro skupinové setkávání.
Velmi přínosným se ukázal být Bibliobox umístěný před vstup do hlavní budovy knihovny. Do něj můžete vracet knihy, pokud je knihovna zrovna uzavřena. Bibliobox je určen pouze pro knihy vypůjčené v Půjčovně a vracet je můžete 24 hodin, 7 dní v týdnu. Vrácené knihy Vám budou ze čtenářského konta odečteny následující pracovní den.
Zájemci o seznámení se s prostory dnešní centrální budovy a službami, které knihovna poskytuje, se mohou zúčastnit exkurze „Pod pokličkou knihovny“, poprvé pořádané v ZS 2013/2014. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se chodu knihovny, využijte online službu „Zeptejte se knihovny“. Jako prostor pro zpětnou vazbu a komunikaci s Vámi funguje také náš facebookový profil. Neváhejte tedy, a staňte se našimi fanoušky.
Pár měsíců po otevření centrální budovy napsal pracovník ICT Ing. Lubor Binar v Listech Ostravské univerzity (č. 4, roč. 7, 1999): „Musím říci, že univerzitní knihovna byla pojata docela velkoryse. Nevyznačuje se sice nezřízeně velkou kapacitou, ale zato oplývá neobyčejnou útulností… Když vstoupíte do naší nové knihovny, dýchne na vás, troufám si říci, domácká atmosféra.“ Pevně věříme, že se pohled uživatelů na knihovnu ani v roce 2014 nezmění, o čemž alespoň hovoří počet návštěvníků, jenž rok od roku narůstá.
Mgr. Denisa Illíková, Mediotéka, denisa.illikova@osu.cz
Fb: https://www.facebook.com/knihovnaOU
Web: www.knihovna.osu.cz
 

Budova Univerzitní knihovny, foto: Daniela Kolářová Jasenská

Budova Univerzitní knihovny, foto: Daniela Kolářová Jasenská


Čtečka PocketBook Touch, foto: Jiří Plešek

Čtečka PocketBook Touch, foto: Jiří Plešek


Informační letáčky, foto: Jiří Plešek

Informační letáčky, foto: Jiří Plešek


 
Individuální koutek, foto: Jiří Plešek

Individuální koutek, foto: Jiří Plešek