Akce Přírodovědecké fakulty OU v rámci festivalu EKOFILM 2014

Autor: , 15. 10. 2014

Letošní jubilejní 40. ročník tradičního mezinárodního filmového festivalu EKOFILM se uskutečnil od 2. do 5. října a tématem festivalu se pro tento rok stala voda. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity připravila do programu EKOFILMU na pátek 3. října 2014 konferenci „Voda nad zlato“, na které přednášeli jak pracovníci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, tak externí odborníci. Součástí programu konference byla i parádní science show dr. Michaela Londesborougha. Další aktivitou PřF OU byl v sobotu 4. října 2014 na Ekopouti chemický stánek studentek katedry chemie, v němž předváděly atraktivní chemické pokusy, které si každý návštěvník mohl sám také vyzkoušet. Třetí doprovodný program ze strany naší fakulty je výstava fotografií „Voda v tisíci podobách“, která potrvá až do 31. října 2014. Tato výstava je instalována v atriu budovy PřF OU na ulici Chittussiho 10 ve Slezské Ostravě. EKOFILM byl opět nabitý atraktivním programem a jsme rádi, že do tohoto barevného programu přispíváme i my!


Ohlédnutí za EKOFILMem 2014

Fotoreportáž z akcí PřF OU na EKOFILMu 2014

Web festivalu