Evaluace je cenným nástrojem pro studenty i vyučující, což v časech distanční výuky platí dvojnásob. Kvůli opatřením, která znesnadňují osobní kontakt, neexistuje mnoho jiných způsobů, jak výuku ovlivnit. Proto akademici studenty vyzývají, aby vyjádřili svůj názor skrze dotazník na Portálu OU. Zpětná vazba vyučujícím pomáhá zjistit, jestli jsou studenti s výukou spokojení, případně kde najít prostor pro zlepšení. Evaluace slouží ale také samotným studentům a jejich osobnímu rozvoji. Pomáhá jim totiž reflektovat, co všechno se během semestru naučili. Konstruktivní kritika je tak přínosná oběma stranám.

Řekněte nám svůj názor na Portálu OU. Čas máte do 7. února.

Studenti často nechtějí výuku hodnotit, protože si myslí, že jejich názor nemá žádnou váhu, že nedokáží nic změnit. Opak je však pravdou. Připomínkami se zabývají a pečlivě je pročítají jak vyučující, tak vedoucí kateder, studijní proděkani i vedení univerzity. Vyučující se inspirují nápady studentů, vedení univerzity pomáhají názory studentů rozpoznat kvalitní vyučující a upozorní je na problematickou výuku. Proto je důležité, aby se do evaluace zapojilo co nejvíce studentů.

Další obavou může být strach z porušení anonymity a případná negativní reakce vyučujícího. Podobné obavy však vyvrací sám rektor OU: „Chtěl bych všechny ujistit, že při evaluaci studentům zaručíme absolutní anonymitu. Nikdo se proto nemusí bát, že by byl za svůj názor perzekuován. Naopak, evaluace jsou, jak pro vyučují, tak pro vedení univerzity, velmi efektivním nástrojem pro zkvalitňování výuky na naší univerzitě,“ komentuje téma rektor Jan Lata a vyzývá všechny studenty, aby se do hodnocení kvality výuky zapojili.

Podívejte se, co o evaluaci říkají naši studenti a akademici.