11. ročník Mezinárodní jarní školy sociální práce

Autor: , 15. 3. 2017

Ve dnech 4.-7. dubna 2017 se uskuteční v Ostravě již 11. ročník Mezinárodní jarní školy sociální práce pro studenty magisterského a doktorského studia sociální práce za účasti studentů a akademiků z partnerských evropských univerzit a dalších hostů.

Studenti a akademici Ostravské univerzity v Ostravě, Univerzity Kuopio ve Finsku, univerzit v Eichstättu a Landshutu ze SRN, Hertfordshire – UK, Lille – FR, Trnavy – SK, , Univerzity v Lodži– PL, Vorarlbergu – AT přednesou své příspěvky na téma Sociální práce v Evropě.

Cílem setkání je

  • získání zpětné vazby od akademiků ze zahraničí
  • výměna zkušeností s ostatními zahraničními studenty
  • rozšíření znalostí o sociální práci ve světě
  • příspěvek k nové síti evropského výzkumu

Organizátorem je FSS OU a ERIS – Evropský výzkumný institut pro sociální práci.

Akce se účastní rovněž zahraniční studenti, kteří studují v letním semestru na FSS OU.

Za FSS zve Pavla Nemethová, referentka pro zahraniční vztahy