Zveme vás na slavnostní zasedání Vědecké rady

Autor: , 18. 9. 2019

Rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata zve akademickou obec na slavnostní zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity, které se bude konat v pondělí 7. října 2019 v Divadle Antonína Dvořáka.


7. října od 11.00 hodin proběhne v hlavním sále Divadla Antonína Dvořáka slavnostní zasedání vědecké rady Ostravské univerzity při příležitosti udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa panu Miloši Šťedroňovi, profesoru Masarykovy univerzity v Brně.

Tato událost se již tradičně pojí i se slavnostními promocemi absolventů doktorského studia všech fakult Ostravské univerzity. Představeni budou také noví docenti Ostravské univerzity. Z rukou rektora Jana Laty převezmou jmenovací dekrety docenti Pavla Slavíčková, Petr Dvořák, Slavomír Horák, Jan Daniel Bláha, Lucie Sikorová a József Bukor. Slavnostní atmosféru doplní hudební vystoupení Fakulty umění Ostravské univerzity (Balada pro banditu).

Jménem rektora Jana Laty srdečně zveme akademickou obec a také hrdé příbuzné absolventů doktorského studia i nových docentů. Pro návštěvníky bude otevřen hlavní vchod do divadla (Smetanovo náměstí 3104/8a, Ostrava).