Splnit všechny požadavky učitelů v každém předmětu se může pro obyčejného studenta někdy jevit jako nesplnitelný úkol, chybí motivace i čas. Kde vzít sílu? Jak to zvládnout?

Být dobrým studentem není jen tak, nároky jsou vysoké. Dokonalý student má klidnou mysl, díky důslednému studiu ho žádná zkouška nemůže ohrozit. Chová respekt k vyučujícím i ostatním studentům, jedná s nimi upřímně, pozorně si všímá jejich činů a vždy volí správná slova. S ostatními spolupracuje, aby bylo dosaženo společného cíle práce. I přes nepřízeň osudu je odvážný, před těžkou zkouškou ani krok neustoupí, ale chytře pokračuje k jejímu zvládnutí. Neustále trénuje mysl, duši i tělo, aby obstál před každou výzvou. Na tázané otázky zná odpovědi a stále se soustředí. Sice jsou to vlastnosti patřící spíše Jediům než běžným studentům, ale proč je nevyužít?

Můžeme od nich čerpat celý květen, šest STAR WARS filmů vyšlo právě v pátém měsíci, to nebude náhoda! Některé dny ale mohou být trochu vhodnější než jiné. Prvním z nich je 4. květen May the Fourth Be With You vytvořen samotnými fanoušky, poprvé oslavován velkým setkáním roku 2011 v Torontu, nebo hned následující den Revenge of The Fifth pro příznivce temné strany Síly. Dalšími možnostmi jsou narozeniny George Lucase 14. května nebo výroční den vydání prvního filmu STAR WARS 25. května.

Dne 4. května 1979 byla první ženskou premiérkou Velké Británie zvolena Margaret Thatcher, ve večerním tisku se objevil titulek “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations!”. 

Fanoušci po celém světě pořádají tematické večírky, maratony filmů nebo kostýmové soutěže. Neexistuje jeden správný způsob, i při čtení povinné literatury a přípravě na zkoušky se můžeme připojit k oslavám. Sílu budeme všichni potřebovat.

So, May the Fourth Be With You…