Zeměpisná jména jako doklad (někdy domnělého) slovanského osídlení

„Jako totiž vrstvy ty postupný útvar pevniny země ukazují, tak se vidí na dotčených jménech topických, kterak v téže zemi jeden národ po druhém bydlel a dvojí neb trojí jazyk ve změnu místních jmen působil.“ (Brandl, 1885, s. 50)