Zástupci Přírodovědecké fakulty řešili úpravu ostravského náměstí Dr. E. Beneše

Autor: Mgr. Tereza Aubrechtová; Mgr. Alexander Nováček; Mgr. Vojtěch Bosák; Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. , 18. 1. 2019

Ostravský magistrát chystá proměnu náměstí Dr. E. Beneše. S analýzou architektonicky a funkčně neutěšeného území pomáhali městu také zástupci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.


Studenti a pedagogové Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a Katedry fyzické geografie a geoekologie mají za sebou analýzu ostravského náměstí Dr. E. Beneše. Společně tak v zimním semestru 2018/2019 reagovali na poptávku ostravského magistrátu, který potřeboval podklady pro vypsání ideové soutěže na využití tohoto problematicky vnímaného území. Kromě toho studenti obou kateder na základě zjištěných poznatků navrhli vlastní opatření, která mohou sloužit jako inspirace k využití potenciálu místa v centru města.

„Tato multidisciplinární spolupráce je dobrým příkladem relevance oborů sociální a fyzické geografie pro rozvojovou praxi. Výstupy rovněž poslouží jako příklad dobré praxe tvorby veřejného prostoru pro aplikační garanty v rámci současného projektu (TAČR) Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, který se zabývá revitalizací vnitřních měst. Všem, kteří se na analýze podíleli za jejich práci patří dík,“ říká za Katedru sociální geografie a regionálního rozvoje Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

Zjištěné závěry následně studenti obou kateder prezentovali a obhajovali před zástupci ostravského magistrátu. Představili tak návrh na úpravu celé lokality a vyčíslili možné náklady.