Kdy jsi přijel do Ostravy? Jak dlouho už studuješ na Ostravské univerzitě?

Přijel jsem sem 7. února, tři týdny před začátkem války. Můj Erasmus měl trvat do poloviny května, ale když začala válka, univerzita nám slíbila, že nás podpoří a náš Erasmus prodloužila do konce června. Na konci června jsem úspěšně dokončil bakalářské studium a dělal jsem online státnice na mé ukrajinské univerzitě.

Proč sis vybral právě Ostravskou univerzitu?

Naše Charkovská národní univerzita dala devíti studentům z mé katedry možnost jet studovat sem na Ostravskou univerzitu. Jen má fakulta Socio-ekonomické geografie a regionálního rozvoje Erasmus nabízí. Ostravská univerzita nám dala možnost studovat na Erasmu jen tři a půl měsíce. Obvykle Erasmus trvá asi pět měsíců, ale Ostravská univerzita nám nabídla kratší Erasmus, a tak jsem sem mohl přijet.

Jaký je tvůj studijní obor? Čím se liší od studia tvého oboru na Ukrajině?

Můj obor je Socio-ekonomická geografie a regionální rozvoj. Tady na Ostravské univerzitě je to o něco těžší než na Charkovské univerzitě, protože je tady hodně těžkých úkolů. Třeba nám zadají téma, které si máme přečíst a poté to musíme zanalyzovat a napsat o tom práci. Je to zajímavější, ale těžší. Myslím si, že studium je zde praktičtější, protože mi čeští studenti, které znám, řekli, že po dokončení studia tohoto oboru není problém si najít práci. Nejlepší na Ostravské univerzitě je to, že si můžeme sami vybírat předměty. Na Ukrajině musíš studovat ty předměty, které ti určí univerzita.

Je něco určitého, co se ti líbí na Ostravské univerzitě?

Markéta Kováčíková, specialistka PR a koordinátorka pro mezinárodní vztahy na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, nám moc pomohla. Pomohla nám prodloužit si víza, dala nám veškeré dokumenty a informace, které jsme potřebovali, než jsme šli na cizineckou policii. Také pro ukrajinské studenty na Erasmu zorganizovala setkání s vedením Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Mluvili o budoucnosti, co můžeme potom dál dělat. Náš učitel, doktor Jaroslav Kurfürst, pro nás zorganizoval exkurzi na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze, protože tam pracuje a zařídil pro nás schůzku s panem Jeffreym, který pracuje jako 1. tajemník na velvyslanectví USA, kde jsme se ho mohli zeptat na otázky ohledně jeho práce. Bylo to v květnu před naší závěrečnou esejí, takže se někteří z nás ptali právě na tato témata. Byl jsem z toho moc nadšený. Když jsem byl na Ukrajině, tak jsem nečekal, že budu mít příležitost navštívit vedení velvyslanectví USA.

Je nějaké místo v Ostravě, které máš rád nebo ho často navštěvuješ a doporučil bys ho čtenářům OU@live?

Doporučil bych Most Miloše Sýkory. Rád tam sedávám u řeky a povídám si s kamarády. Je to velmi klidné místo.

Jsou tví kamarádi tady hlavně studenti na Erasmu nebo čeští studenti?

Hlavně studenti na Erasmu, ukrajinští studenti, ale také čeští kamarádi, třeba můj buddy Lukáš nebo Filip. S Filipem jsme šli na akci, kde se studenti na Erasmu potkali s českými studenty a měli jim říct, proč by měli zkusit Erasmus. Sdíleli jsme své zkušenosti a říkali jsme jim, proč je Erasmus dobrá příležitost.

Jací jsou čeští studenti na Ostravské univerzitě?

Zatím znám jen Lukáše a Filipa a ti jsou velmi přátelští. Dali jsme si spolu pivo.

Je to tvůj první Erasmus, tady v Ostravě?

Ne, tady je to můj druhý Erasmus. Můj první Erasmus byl v Tallinnu v Estonsku. Erasmus v Ostravě se mi ale zatím líbí více, protože tehdy jsem byl ještě moc mladý a taky jejich koleje byly velmi uzavřené. Měli jsme na kolejích klíče, které otevíraly jen naše patro, náš blok. Když jsme chtěli jít do jiného patra, museli jsme někoho požádat, aby odemknul. Mohli jsme se tedy scházet jen s lidmi z toho stejného bloku. Já moc nepoužívám Facebook a takové věci. Velmi často jsem přišel o příležitost jít někam s dalšími lidmi na Erasmu, protože jsem to neviděl na Facebooku a nikdo mi o tom neřekl. Na druhé straně, tady mám předměty hlavně se studenty na Erasmu a v Estonsku jsme měli předměty se všemi, i s estonskými studenty.

Učil ses nebo učíš se česky? Proč/proč ne?

Ano. Vybral jsem si předmět Český jazyk pro cizince. Tento kurz skončil v květnu, ale od poloviny března nám Univerzita nabídla také speciální kurz češtiny pro Ukrajince s mladými a skvělými studenty. Byli úžasní. Takže jsem dělal dva kurzy češtiny, Češtinu pro cizince a Češtinu pro Ukrajince. Ukrajinština a čeština jsou velmi podobné jazyky, takže rozumím tomu, co mi Češi říkají, ale mluvit česky to už je těžší.

Co máš rád na češtině? Máš nějaké oblíbené slovo nebo frázi? Plánuješ pokračovat se studiem češtiny?

Moje oblíbené slovo je asi slovo ‚úžasný‘, protože to znamená skvělý, ale v ukrajinštině to znamená naprostý opak. Znamená to strašný, moc špatný. Chci umět česky lépe, protože jestli budu přijat na magisterské studium, nebudu mít na výběr a budu muset češtinu umět. Markéta nám ale říkala, že v prvním ročníku začneme jako běžní studenti a budeme mít možnost mít předměty v češtině i v angličtině. Bylo by skvělé pokračovat se studiem tady. Poslal jsem svou přihlášku, ale zatím si nejsem jistý, jak to dopadne.