Welcome meeting se zahraničními studenty PdF

Autor: Ivana Schmejkalová , 10. 10. 2018

Dne 26. 9. 2018 se na Pedagogické fakultě OU konalo setkání se zahraničními studenty, kteří přijeli studovat nebo realizovat svou stáž v zimním semestru akademického roku 2018/2019


Studenti byli přivítáni proděkankou pro vnější vztahy a internacionalizaci doc. PhDr. Dianou Svobodovou, Ph.D., a pak byli studentům představeni jejich katedroví koordinátoři. Každý z koordinátorů prezentoval nabídku cizojazyčných předmětů vyučovaných v rámci své katedry. S formálními náležitostmi byli studenti blíže seznámeni fakultní referentkou Oddělení pro zahraniční vztahy. Pozvání na toto setkání přijal také zástupce Městské policie Ostrava, který informoval studenty, jak nejlépe zvládnout pobyt v cizím městě bezpečně. https://www.facebook.com/mestskapolicieostrava

Závěrem proběhla diskuse studentů s jejich koordinátory o studijních záležitostech.

doc. Spisar

Zahraniční studenti

Mgr. Schmejkalová

dr. Kilduff a dr. Hampl

Mgr. Plešek

Ing. Barot

PhDr. Lacková

Městská policie

přednáška Městké policie

přednáška Městké policie

Zahraniční studenti

Zahraniční studenti

Zahraniční studenti

Zahraniční studenti

Mgr. Klimszová a Mgr. Guziurová

Zahraniční studenti

Zahraniční studenti