Katedra germanistiky ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze připravila v rámci 10. ročníku Česko-německých kulturních dnů v Ostravě výjimečnou výstavu KALLIOPE – Frauen in der Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft / Ženy ve společnosti, kultuře a vědě.

Jak už název výstavy prozrazuje, ústředním tématem jsou osudy výjimečných žen, kterým se podařilo prorazit v oblastech lidské činnosti historicky přisuzovaných mužům – literatura, věda, politika a další. Seznamuje nás s vědkyněmi, političkami, umělkyněmi, hrdinkami, jež o své uznání musely tvrdě bojovat, přesto mnohdy neprávem upadly do zapomnění, popřípadě se jim nedostalo takového uznání, jaké by si zasloužily.

Některé z nich nejsou zcela neznámé ani u nás, výstava připomíná například osobnost spisovatelky Ingeborg Bachmann nebo Elfriede Jelinek. Nicméně snahou autorů výstavy je zprostředkovat informace také o ženách, které dosud zůstávají v pozadí, ale stály u zrodu významných objevů či společenských změn. „Z celé řady důležitých žen, o kterých výstava pojednává, bych rád vyzdvihnul Lise Meitner (1878-1968), která svými výzkumy přispěla k objasnění funkce jaderné energie, a ač byla celý život aktivní pacifistka, bývá označována za “matku jaderné bomby”, která byla svržena na Hirošimu a Nagasaki. Její kolega z výzkumného týmu za objevení ničivých účinků jaderné energie získal dokonce Nobelovu cenu. Lise Meitner byla na Nobelovu cenu nominována celkem 47x, a nikdy ji nezískala,“ uvádí doktor Pišl z katedry germanistiky.

Mezi vybranými ženami je řada těch, které se aktivně postavily proti bezpráví a teroru jako například herečka Dorothea Neff (1903-1986). Ona sama bývala na jevišti představitelkou řady silných charakterních ženských rolí, jež bojují proti nepřízni osudu. Tento postoj si přenesla i do svého soukromého života. Za války neváhala ani pod hrozbou smrti skrývat svou židovskou kostymérku a ostře se vymezovala proti nacistickému režimu. Díky svým pevným postojům se v Rakousku stala oblíbenou poválečnou hereckou hvězdou a držitelkou ocenění Spravedlivá mezi národy, které uděluje stát Izrael.

Výstava KALLIOPE – Frauen in der Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft / Ženy ve společnosti, kultuře a vědě je k vidění od 5. do 31. 10. 2021 v prostorách pavlače budovy E Filozofické fakulty OU.