Vystavené fotografie připomínají přítomnost Tibetu z přelomu století a naznačují, jak se čínská okupace promítla do života místních. Letos Festival Pro Tibet přibližuje už 60. výročí povstání Tibeťanů ve Lhase a odchod Jeho Svátosti dalajlamy do exilu v Indii.

Zatímco čínští představitelé dlouhodobě tvrdí, že do Tibetu přivezli pokrok, mezinárodní komise právníků v návaznosti na tamní situaci konstatovala, že lidská práva byla porušena šestnácti různými způsoby. Ty zahrnovaly vraždy, znásilnění, mučení, destrukci rodinného života nebo deportaci.

Tibeťané dodnes zůstávají ve své zemi občany druhé kategorie bez přístupu k vyššímu vzdělání a k lepší práci. Osud jejich země, uprchlíků i mučených už 18 let přibližuje právě Festival ProTibet. Tradičně nabízí výstavy, filmové projekce, ochutnávky tradičních pokrmů, workshopy, přednášky i besedy. Více o programu na webu: https://www.protibet.cz/blog/archiv-prispevky/informujeme/festival-protibet-2019-v-ostrave/

Festival už tradičně zastřešuje nezisková organizace MOST ProTibet, o. p. s., která od roku 2004 podporuje vzdělávání a zlepšuje životní podmínky lidí žijících v indických Himálajích a v Tibetu. Pomáhá tisícům dětí, tibetským uprchlíkům, mnichům a mniškám, nomádům a starým lidem bez rodin. Realizuje projekty na podporu vzdělanosti a zlepšování životních podmínek tibetských dětí a seniorů. Tibeťanům už nezisková organizace pomohla částkou 25 milionů korun a ovlivnila tak více než 4 tisíce lidských osudů.

Výtěžek letošního ročníku Festivalu ProTibet podpoří tibetské seniory prostřednictvím nadace The Dalailama Trust.