Jsou to už dva roky, kdy vznikl historicky první spin-off Ostravské univerzity, obchodní společnost Rosteam. Pro mnohé bylo překvapením, že nepodniká v oblasti přírodních věd, nesouvisí s technologickými patenty či objevením nového léku – spin-off vznikl totiž v oblasti věd sociálních. A to díky „know how” metody komunitní práce, tedy způsobu, jak prohlubovat potenciál komunit, a tím společně s Ostravskou univerzitou rozvíjet praxi sociální práce.

Nadšení, předcházející vzniku projektu, pramenilo z vidiny inovativního spojení praxe a vědy, tomu ostatně odpovídalo i složení týmu. Rosteam totiž zakládaly akademičky Zuzana Stanková a Barbora Gřundělová a dvě odbornice z praxe, Lenka Szotkowská a Iveta Kowolová. Považují se za čtyři angažované ženy v metodické a praktické rovině reflektivní sociální práce, které cítily potřebu vzdělávat na základech aktuální znalosti a potřeb lidí z praxe.

Když jsme začaly uvažovat o tom, že bychom chtěly společně něco rozvíjet a tvořit společný projekt, věděly jsme, že tématem bude určitě vzdělávání sociálních pracovníků.

Prvotním cílem pochopitelně nebylo založit spin-off, ale věnovat se vzdělávání sociálních pracovníků. „Když jsme začaly uvažovat o tom, že bychom chtěly společně něco rozvíjet a tvořit společný projekt, věděly jsme, že tématem bude určitě vzdělávání sociálních pracovníků. A to proto, že jsme měly zkušenosti z obou stran. Ať už to byl pohled sociálních pracovníků, kteří se jezdí vzdělávat, či pohled lektorů a vzdělavatelů, respektive vyučujících,” uvedla jedna ze zakladatelek Rosteamu Zuzana Stanková.

Rosteam přináší vědecké poznatky lidem z praxe

Díky tomu, že má Ostravská univerzita ve společnosti Rosteam vlastnický podíl, dochází k jejímu přímému společenskému působení a naplňování takzvané třetí role. Spin-off totiž přináší inovativní způsob, kterým mohou zakladatelky rychle a flexibilně přenášet vědecké poznatky z akademické sféry přímo do praxe.

A jak si to prakticky představit? Vysokoškolské vzdělávání je mimo jiné založeno na práci s aktuálními poznatky z výzkumu, inovacemi a tím, co je v daném oboru právě „in“. Sociální pracovníci ale nemají běžně čas číst vědecké studie nebo články.

Spin-off je tak jednou z možností, jak proces předávání informací urychlit. Když se na univerzitě dospěje k odborným závěrům, je možné poznatky následně licencovat a dostat do praxe skrze vzdělávání či publikace – a to přímo k lidem z praxe, bez složitých a zdlouhavých průtahů.

Nabídka témat vzdělávání nemá v Česku konkurenci

„Když máte nějaké dilema nebo aktuální potřebu ve své práci, těžko se hledá kurz, který by odrážel reflektující témata a participativní přístupy. To právě nabízí náš OU spin-off Rosteam,“ popisuje Iveta Kowolová. Jedinečnost ostravského spin-offu je také v nabídce témat vzdělávání, které nemají zatím v kontextu oboru a Česku konkurenci.

Za dva roky fungování proběhlo celkem 18 kurzů, z toho:

  • čtyři 60hodinové kurzy Metoda komunitní práce,
  • pět 24hodinových kurzů Základy komunitní práce,
  • čtyři 8hodinové kurzy Kompetence komunitního pracovníka,
  • tři 16hodinové kurzy Facilitace v sociální práci
  • a 8hodinový kurz Nenásilné komunikace a Leadershipu.

Nabídka Rosteamu je ale širší, součástí je například zpracovávání individuálních evaluací a poskytování komplexního přístupu pro organizace – ten vždy reaguje na konkrétní potřeby a zároveň přenáší do praxe aktuální trendy z oboru.

Členky týmu vzdělávají napříč celou Českou republikou, s čímž souvisí také hodně cestování – v roce 2023 najezdily lektorky Rosteamu okolo 11 tisíc kilometrů za celkem 260 účastníky a účastnicemi kurzů.

Spin-off se zaměří i na další témata, má akreditovány nové kurzy

Rosteam jako spin-off, a zároveň forma start-upu, rozhodně prokázal za dva roky fungování svou životaschopnost. V následujícím období se chce kromě stávajících kurzů, ve kterých hodlá pokračovat, zaměřit také na nová témata.

Nyní jsou připraveny a akreditovány nové kurzy – například Participativní techniky v sociální práci, Rozvoj reflektivní komunikace nebo Procesy a postupy individuálního plánování s klientkami a klienty sociálních služeb.

Tým taky rozvíjí vizi dalšího směřování a budování společnosti, ovšem na konkrétní podobu si budeme muset počkat. Aktuální informace najdete na webových stránkách, sledovat doporučujeme taky facebookový nebo instagramový profil.

Smyslem spin-offu je propojování univerzitních znalostí a perspektivy z praxe jakéhokoliv oboru. Je to běh na dlouhou trať, na které „Rosteamačky“ v oblasti sociální práce neztrácejí dech.

Pro založení spin-offu byla zásadní invence a zázemí Fakulty sociálních studií OU, významně vznik podpořila děkanka FSS Alice Gojová. Vznik, přemýšlení o cílech firmy a proces jejího založení by nebyl možný bez podpory Centra transferu poznatků a technologií OU, především Lukáše Straňáka.