Hostem dalšího dílu je akademik Pedagogické fakulty doktor Pavel Brtva. Diskutovali jsme o významu a vlivu učitelů v dnešní společnosti, metodách výuky zaměřených na výchovu budoucí generace pedagogů a jeho úspěšném projektu v rámci grantové soutěže Technologické agentury České republiky (TAČR). Přiblížil nám detaily projektu a sdílel, jaké výhody a poznatky může tento projekt nabídnout pro učitelskou praxi a výukovou činnost.

Pořad Pedagogické fakultě na učitelích záleží je realizován díky finanční participaci MŠMT v rámci řešení projektu Popularizace profese učitele a učitelských studijních programů (Na učitelích záleží).