Mnohočetný myelom, součást skupiny onemocnění známé jako monoklonální gamapatie, představuje výzvu pro lékaře a výzkumníky v oblasti rakovinných onemocnění. Projekt podpořený Technologickou Agenturou ČR (TAČR) se zaměřuje na genetické změny spojené s mnohočetným myelomem, které jsou charakteristické pro většinu typů nádorových onemocnění. Výzkumný tým tvoří doktorky Zuzana Chyra, Tereza Ševčíková a Jana Kotulová z výzkumné skupiny Blood Cancer Research Group působící na Klinice hematoonkologie Lékařské fakulty OU a Fakultní nemocnice Ostrava.

Projekt se snaží vyvinout inovativní metodu, která bude přesnější, dostupnější a flexibilnější než stávající postupy.

„Studium genetických změn u myelomu je klíčové pro posouzení závažnosti onemocnění a odhad prognózy pacientů. Existují však nedostatky spojené s dostupností kvalitního vzorku a nákladností stávajících metod. Projekt se snaží vyvinout inovativní metodu, která bude přesnější, dostupnější a flexibilnější než stávající postupy,“ vysvětluje zaměření projektu Zuzana Chyra.

Vyvíjená metoda vyhodnocování genetických odchylek v nádorových buňkách je jedinečná v přístupu analýzy. „Namísto nepřímého vyhodnocování velmi omezeného počtu úseků DNA se zaměřujeme na detailní analýzu větší oblasti DNA ‚písmenko po písmenku‘, čímž dosahujeme přesnějšího sledování genetických změn. V projektu také využíváme spolupráce s naším silným bioinformatickým týmem schopným tyto informace počítačově zpracovat. V klasické analýze jsou navíc ke sledování potřeba nákladné chemikálie, kdežto naše metoda je ekonomičtější a do budoucna nabízí i obchodní potenciál,“ vysvětluje výhody zkoumané metody další členka týmu Jana Kotulová.

V klasické analýze jsou ke sledování potřeba nákladné chemikálie, kdežto naše metoda je ekonomičtější a do budoucna nabízí i obchodní potenciál.

„Pan profesor Hájek, přednosta Kliniky hematoonkologie, nám vnuknul nápad na vyvinutí diagnostické metody pro mnohočetný myelom, následně jsme kontaktovali firmu GeneSpector, která nám pomůže převést nápad do finálního produktu. Kolegyně Zuzana Chyra navázala na myšlenku projekt posunout pomocí výzvy TAČR. S kolegyní Janou Kotulovou jsme daly dohromady projektovou část a já jsem připravila odbornou část zaměřenou na laboratorní postup,“ komentuje jednotlivé role v týmu Tereza Ševčíková.

Ostravská univerzita letos ve výzvě TAČR uspěla hned se třemi projekty. TAČR letos podpořila 57 projektů z celkově podaných 562 návrhů, což odpovídá míře úspěšnosti ve výši 10,14 procent.

Výše přislíbené dotace pro Ostravskou univerzitu činí 2,5 milionů korun a plánovaná doba realizace projektu je rok a půl. Za tuto dobu mají vědkyně v plánu otestovat funkčnost navržené metody. K tomu vědecký tým vytvoří podrobný protokol a postup pro dosažení optimálních výsledků koncovými uživateli, například diagnostickými laboratořemi.


Podání a vývoj projektu s cílem vytvořit komerční produkt představuje nejen výzvu, ale také jedinečnou a obohacující zkušenost pro všechny zúčastněné. Pro mladé vědce je tato příležitost skvělým krokem směrem k rozvoji jejich kariéry. „Chtěli bychom poděkovat za podporu panu profesorovi Hájkovi a také našemu mentorovi doktoru Matoušovi Hrdinkovi, se kterými jsme mohli náš projekt konzultovat. Pevně věříme, že nám úspěšné zvládnutí tohoto projektu otevře dveře k seniornějším projektům. Navíc to bude další signál, že na Ostravské dokážeme vést projekty s aplikačním potenciálem,“ děkuje za podporu týmu Jana Kotulová.

Foto: Jana Greplová