Co vás přivedlo do České republiky, respektive do Ostravy? Proč jste se rozhodla působit právě na Ostravské univerzitě?

Už mnoho let se podílím na spolupráci uměleckých a designových komunit v Katovicích a Ostravě. Vytvoření nového studijního programu v oblasti grafického designu a vizuální komunikace jsem považovala za velmi zajímavou výzvu. Jako děkanka na Akademii výtvarných umění v Katovicích jsem byla zodpovědná za přípravu zcela nového studijního programu grafického designu. Díky mým zkušenostem jsem věřila, že zvládnu vytvořit nový program i pro Ostravskou univerzitu.

Samozřejmě je také důležité, že Katovice a Ostrava jsou vzdáleny jen hodinu jízdy autem. Sdílejí mnoho podobností – postindustriální charakter, podobná rozloha a počet obyvatel, pracovití lidé, kteří jsou zpočátku trochu uzavření, ale pak velmi srdeční. Díky tomu všemu se v Ostravě cítím dobře.

Vizuální komunikace je velmi široký koncept, pod který spadají i výrazy obličeje, semafory na křižovatce nebo bílý kouř vatikánského komína, který znamená volbu nového papeže.

Specializujete se na vizuální komunikaci. Co si pod tímto pojmem může laik představit?

Myslím si, že název dobře odráží význam tohoto pojmu. Je to komunikace skrze obrazy, úmyslná komunikace vnímaná zrakem. Studenti se naučí, jak efektivně používat vizuální prostředky k předávání zprávy prostřednictvím určitého média. Dnes je tímto médiem hlavně obrazovka, ale jedná se také o papír, LED displej, virtuální prostor a prvky veřejného prostoru.

Odborně se specializuji na informační design. Jedná se o oblast vizuální komunikace, kde je nejdůležitější jasná a logická zpráva. Informační design má zvláštní význam v nouzových situacích, bezpečnostních značkách nebo v počítačovém rozhraní. Zabývá se také vysvětlováním komplikovaného obsahu a jeho vizualizací v diagramech a grafech. Například již několik let vizualizuji hlavní údaje o rozpočtu Katovic, aby jim radní a obyvatelé lépe a rychleji porozuměli.

 

Jste garantkou nově otevíraného programu Fakulty umění Grafický design a vizuální komunikace. Jaké je vaše pojetí těchto disciplín?

U vizuální komunikace se jedná o velmi široký koncept, který pokrývá vše, co vidíme očima a co je součástí komunikace. V tomto smyslu to mohou být například výrazy obličeje, semafory na křižovatce nebo bílý kouř z vatikánského komína, který znamená volbu nového papeže. Reprodukce této zprávy pomocí ilustrací, fotografií nebo animací a její uvedení do nějakého kontextu však už může být grafickým designem. Grafický design je součástí vizuální komunikace. Zahrnuje takové oblasti, jako je typografie, tj. textová komunikace, ilustrace, infografika, fotografie a animace.

 

Proč by měli zájemci studovat grafický design právě na Fakultě umění Ostravské univerzity?

Myslím si, že silnou stránkou našeho ostravského ateliéru je jeho zaměření na celou řadu designových strategií. Pracujeme zároveň s pragmatickou i tvůrčí stránkou projektů. Ve studiu vedeme kurzy společně s Jiřím Havlíčkem a Lukášem Zálešákem. Jiří vyzývá studenty, aby kriticky uvažovali a zpochybňovali standardy a stereotypy. Já naopak zastupuji přístup, který klade velký důraz na dobrou znalost dílny klasického designéra – dbám na to, aby se studenti naučili typografická pravidla, aby jejich design byl funkční, racionální, s přihlédnutím k potřebám a omezením uživatelů. Lukáš se stejně jako Jiří specializuje na pohyblivé obrazy a dobře se orientuje v současném komunikačním prostoru.

Jsem velmi ráda, že pracuji v tak zajímavém týmu, jako důležité vnímám spojení mezi pedagogy a studenty. Také si myslím, že studenti oceňují rozmanitost postojů – každý si v nich může najít svou vlastní cestu. Pracujeme v malé skupině, dobře se známe a usilujeme o to, aby studenti aktivně komentovali projekty ostatních. Klademe důraz na používání moderních designových nástrojů. Ty nám poskytuje nové Tvůrčí centrum FU, kde se prolíná výtvarné umění s hudbou. Jedná se o vzácné spojení, které by však v dnešním multimediálním světě mělo být zcela přirozené.

 

 

Jakým způsobem probíhá výuka grafického designu v současnosti, v době pandemie?

Setkáváme se téměř výhradně online. Témata, která jsme realizovali v zimním semestru, jsme vybrali tak, aby byla určena pro obrazovku. Studenti mimo jiné realizovali webový projekt, pracovali s online texty o grafickém designu a na sociální kampani, jejíž výsledky byly určeny pro sociální média. K těmto úkolům byl online režim velmi vhodný. Samozřejmě – všem nám chybí energie, která se generuje při osobních setkáních. Tu nelze nahradit ničím.

Jsme obklopeni tolika věcmi ve fyzickém prostoru a tolika zprávami ve virtuálním světě, že bychom si měli pečlivě promyslet, než vyprodukujeme další.

V rámci ateliéru grafického designu se soustředíte na text, formu a funkci. Mohla byste blíže specifikovat a vysvětlit, v čem propojení těchto tří věcí spočívá?

Text je jedním ze způsobů přenosu zprávy. V závislosti na tom, jakou formu má, bude i plnit svoji roli. Buď bude dobře komunikovat zprávu mezi odesílatelem a příjemcem, nebo ne. Představte si dopravní značky psané gotickým písmem nebo například příliš malým písmem, které řidič nepřečte. Nebudou plnit svou funkci. Zde se jedná o zřejmý příklad, celkově se ale snažíme studenty vést k tomu, aby se více soustředili na vztah textu, jeho formy a funkce v kontextu celého sdělení.

 

Při studiu vysoké školy hraje velkou roli i praxe, v jakých institucích ji mohou studenti vašeho programu absolvovat? S jakými zajímavými partnery spolupracujete a jak spolupráce probíhá?

Pandemická situace nepřispívá k dynamickému navazování nových kontaktů. Dosud se mi podařilo poznat komunitu umělců a designérů spojených s galerií Plato v Ostravě, ale většina spolupráce je spíše lokální – v oblasti univerzity. Příkladem univerzitní spolupráce je velká výzva, kterou jsme přijali a které si velmi vážíme. Jedním z úkolů studentů z našeho ateliéru bude návrh vizuálu informačního systému pro novou budovu Fakulty umění. Jedná se o velmi vzrušující úkol a skvělou příležitost pro studenty, kteří zde mohou dát průchod kreativitě a ověřit si své vlastní nápady v praxi.

 

Jaké trendy se v oblasti grafického designu v současnosti nejvíce prosazují? Jak se k nim stavíte v ateliéru grafického designu – následujete je, nebo hledáte vlastní originální cestu?

Současné trendy v grafickém designu? Musí být lesklý, nečitelný a špičky předmětů musí být ostré. Samozřejmě že žertuji. Jsme obklopeni tolika věcmi ve fyzickém prostoru a tolika zprávami ve virtuálním světě, že bychom si měli pečlivě promyslet, než vyprodukujeme další. Proto vedu studenty k tomu, aby svými projekty reagovali na skutečné potřeby a zasahovali velmi specifická místa, kde stále něco chybí. Myslím, že nejzajímavějším trendem v designu posledních let je tzv. service design (design služeb má za cíl zlepšovat kvalitu služeb a interakci mezi jejich poskytovatelem a zákazníkem – pozn. redakce).

 

Mohla byste srovnat výuku a pojetí grafického designu na Fakultě umění OU a na Akademii výtvarných umění v Katovicích, kde působíte?

V Katovicích máme až jedenáct studií grafického designu. Každé z nich se specializuje na něco jiného: návrh plakátu, ilustraci, vizuální informaci, animaci a interakci, vizuální identifikaci. Toto rozdělení má své klady a zápory. Pokud konkrétní otázky rozložíme na příliš mnoho dílčích částí, nemusíme být schopni širšího pohledu na věc. Způsobuje to také přetížení studentů prací, protože pak řeší několik úkolů současně. V Ostravě se všechno děje v jednom studiu. Studenti se tak mohou lépe seberealizovat, a nakonec najít cestu, která jim nejvíce vyhovuje. Na druhou stranu je to pro lektory mnohem větší výzva, protože musí být opravdu široce kompetentní.

Stáhnout (PDF, 5.09MB)