Pětice komorních koncertů, které mají oslavit blížící se 30. výročí univerzity, pětice osobností, které stály za vznikem hudební části Fakulty umění, a nakonec také pět různých nástrojů, které budou koncertům dominovat. Smyslem rozsáhlého projektu s názvem 30 LET SPOLU, kterého se zúčastní špičkoví hudebníci, má být poděkování prof. Rudolfu Bernatíkovi, prof. Zdeňku Golovi, doc. Valtru Vítkovi, doc. Drahomíře Míčkové a prof. Janu Hališkovi. Tito hudebníci se zasloužili o to, aby vznikla, tehdy ještě oficiálně pod záštitou Pedagogické fakulty, hudební část Fakulty umění, která se v průběhu 30 let stala samostatnou a veřejně uznávanou částí univerzity.

Každý z koncertů bude unikátní svou profilací na konkrétní nástroje, které navíc vždy charakterizují osobnost, pro kterou se koncert odehraje. První koncert, věnovaný Rudolfu Bernatíkovi, bude klavírní a vystoupí na něm klavíristé Ivo Kahánek, Martin Kasík, Lukáš Michel, Eliška Novotná, Jana Vondráčková a Alexandr Starý. Profesor Bernatík je emeritním děkanem Pedagogické fakulty OU, na které v roce 1991 založil Umělecko-Pedagogickou katedru, předchůdce hudební části FU. Skvělých a nyní známých klavíristů prošlo Fakultou umění za celá léta mnoho, například Lukáš Vondráček, klavírista, který díky svému nadání na fakultě studoval už jako dospívající chlapec a nyní působí v USA.

Na koncert, který se odehraje 22.9. v 18.00 v Komorním sále FU (ul. Českobratrská 16, Ostrava 1), se přijdou podívat také zástupci firmy Steinway, jejichž dvěma prvotřídními klavíry fakulta disponuje, i představitelé uměleckých institucí moravskoslezského kraje. Na klavírním křídle Steinway & Sons zazní klasická díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Vítězslava Nováka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Vstup na koncert je volný, ale s ohledem na kapacitu Komorního sálu (100 míst) prosíme zájemce, aby si rezervovali vstup buďto telefonicky na čísle 553 46 2931 nebo případně napište na e-mail vstupenky.fu@osu.cz nebo michaela.weimann@osu.cz.

Další komorní koncert, tentokrát houslový, se odehraje 18. listopadu 2020 v Aule Ostravské univerzity a věnován bude prof. Zdeňku Golovi. Vystoupí na něm houslový virtuóz Jiří Vodička a mimo jiné i pedagogové katedry strunných nástrojů FU. Následovat budou koncerty 20. ledna, 17. března a 12. května 2021, o kterých ještě určitě napíšeme.

Proděkan FU Petr Maceček, který s nápadem na sestavení Komorní řady koncertů přišel, má z příprav i blížícího se konání velkou radost a věří, že se koncerty stanou opravdovou oslavou nadcházejícího výročí, ale i hudebního umění na Ostravské univerzitě.