Vyzpovídali jsme lektorky workshopu k elektronickému testování v Moodle. Jak získaly své know-how ony a proč se o něj rozhodly podělit s ostatními vyučujícími na Ostravské univerzitě?

Všechny vyučující Ostravské univerzity zveme na prezenční kurz Elektronické testy – výhody, úskalí a možnost realizace v Moodle, který se koná 6. února od 15 do 17 hodin na Lékařské fakultě OU nebo 8. února ve stejném čase na Fakultě sociálních studií OU. Anotaci a přihlášku na kurz najdete na tomto odkaze: https://forms.office.com/e/2BBz4.

Proč využíváte elektronické testy?

Z. Telnarová: Považuji je za dobrý nástroj pro získání zpětné vazby jak pro vyučující, tak pro samotné studenty.

H. Sochorová: Kromě toho, co zmínila kolegyně, což je asi ten hlavní důvod, tak dalším je určitě rychlost vyhodnocení – vzhledem k počtu studentů na našich studijních programech, dál také možnost přidat multimediální prvky, volit různé typy otázek, uchování historie a zpětná vazba i pro vyučujícího v rámci základních statistik testu, které Moodle nabízí.

Zdeňka Telnarová vyučuje databázové modelování a databázové systémy na Katedře informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty OU. Studentům učitelství napříč fakultami nabízí C předmět eLearning. Moodle včetně testování využívá cca 15 let. Ročně testy v Moodle absolvuje více než 100 studentů.

Proč na testování studentů doporučujete právě Moodle?

Z. Telnarová: Moodle poskytuje komplexní nabídku testových úloh, má sofistikované nástroje na vyhodnocování, je pro mé potřeby ideální. Velkou výhodou je, že je vše na jednom místě, přehledně, srozumitelně s možností flexibility a zároveň opakovaného využití.

H. Sochorová: Jasnými výhodami je variabilita úloh, uchování historie, lze sledovat pokrok studujících, možnosti dalších nastavení při opakovaných pokusech (například využití nastavení penalizace), snadná personalizace testu – jiný termín spuštění, prodloužený čas a podobně.

Hana Sochorová kromě biofyziky vyučuje na Lékařské fakultě OU zejména kurzy zaměřené na využívání informačních technologií. S Moodle pracuje od roku 2006, kdy byl na tehdejší Zdravotně sociální fakultě realizován projekt ESF ELSA pro podporu kombinovaných forem studia.

Může elektronické testování podporovat individuální potřeby studentů? A měli bychom vůbec na speciální potřeby studentů brát na vysoké škole ohledy?

Z. Telnarová: Samozřejmě měli! Nástroje eLearningu jsou velmi vhodné k modifikaci výuky a zkoušení/testování pro studenty se specifickými potřebami. Je však nutné je smysluplně využívat. Moodle k těmto nástrojům patří.

H. Sochorová: Samozřejmě, v Moodle toto lze velmi dobře nastavit. Ale i třeba s ohledem na studenty kombinované formy studia, pokud absolvují test na dálku, lze tady jednoduše přizpůsobit například termín otevření testu.

Používáte e-testy pouze k sumativnímu hodnocení na závěr semestru, nebo také jako nástroj učení se pro studenty v průběhu semestru?

Z. Telnarová: Testy využívám jak pro závěrečné zjišťování znalostí, tak v průběhu učení. Zpětná vazba, kterou student získá vypracováním testu, může být vhodnou pomůckou pro další studium. Moodle umožňuje využití i adaptivních režimů, které reagují na dosud prověřené znalosti.

H. Sochorová: Používám obojí, například k praktickým cvičením mají studenti krátký test před zahájením práce na úloze a po skončení kontrolní test, průběžné sebehodnotící testy k jednotlivým blokům teoretické výuky, povinné průběžné testy v semestru a pochopitelně test jako část zkoušky.

Jak jste se vy samy učily sestavit správné elektronické testy?

Z. Telnarová: Existuje dostatečné množství literatury zaměřené jak didakticky či pedagogicky, tak na samotné technické vytvoření testu. Já jsem hlavně vycházela z online manuálu Moodle (MoodleDocs).

H. Sochorová: Tak já spíš metodou pokus/omyl, přesně podle „selžou-li všechny pokusy, je načase přečíst si návod“ (úsměv). Nejprve jednoduché typy otázek a pak to postupně přibývalo podle potřeby, když mě napadlo něco, co bych potřebovala otestovat. Dále už s nápovědou v manuálech a od administrátorky Moodle na OU Lenky Orzelové, která byla vždycky ochotná poradit.

TIP: Zájemcům o problematiku doporučujeme knihu „Testování a hodnocení studentů na VŠ“ autorů Č. Štuky a M. Vejražky. Elektronicky je dostupná na tomto odkaze

V únoru zvete na kurz k elektronickému testování v Moodle. Co je hlavní důvod, proč by vyučující neměl váš workshop minout?

Z. Telnarová: Pokud chcete testovat studenty pomocí Moodle a přesně nevíte, jak na to, popřípadě nemáte žádnou představu, co vám systém Moodle v oblasti testování může nabídnout, a přitom byste to vědět chtěli, pak tento kurz je vhodný právě pro vás. Nabízíme dva skupinové kurzy, v úterý 6. února v čase 15:00-17:00 se uskuteční na Lékařské fakultě OU v Zábřehu. Druhý termín se koná ve čtvrtek 8. února ve stejný čas v centru Ostravy na FSS, ul. Českobratrská 16.

H. Sochorová: Když přišel covid, tak plno kolegů se na mě obracelo s prosbou o převedení papírového testu do Moodle. Pomohla jsem jim ho nastavit, vysvětlila a ukázala jsem jim, jak systém funguje. Je pochopitelně ideální, když má vyučující představu, co vlastně Moodle umí, co od takového testu může čekat, a kde třeba jsou i limity. V případě, že vám nevyhovuje termín skupinového kurzu, můžete se na nás obrátit i v rámci individuálního poradenství.

Anotace a přihláška na kurz: https://forms.office.com/e/2BBz48CRLE

Zpětná vazba od dr. Evy Poláškové, účastnice workshopu: Moc děkuji za kurz, naučila jsem se, co jsem k testování studentů v Moodle potřebovala. Bylo také fajn, že zatímco nám Hanka Sochorová vše vysvětlovala, Zdeňka Telnarová nám pomáhala přímo u našich počítačů. Zorientovat se v Moodle je kvůli množství jeho funkcí těžké, ale s tímto tandemem lektorek byl workshop super, ideální kombinace.

Nepropásněte ani další školení a individuální poradenství – odkaz na přehled kurzů pedagogických dovedností najdete tady.