V letošním roce má Fakulta sociálních studií rekordní počet absolventek programu Joint Degree, který je realizován ve spolupráci s Fachhochschule Campus Wien a Trnavskou univerzitou v Trnave. Slavnostní promoce navazujícího magisterského studijního oboru Management organizací služeb sociální práce se konaly dne 2. 7. 2019 v aule Ostravské univerzity.

Prestižní program Joint Degree úspěšně ukončily Mgr. Vendula Červinková, Mgr. Diana Kleknerová, Mgr. Veronika Kristová, Mgr. Jana Kurečková, Mgr. Kateřina Matušková, Mgr. Žaneta Onderková, Mgr. Pavla Prudká, Mgr. Lucie Smolová, Mgr. Michaela Straková, Mgr. Terezie Sýkorová, Mgr. Aneta Szotkowská a Mgr. Veronika Valoušková.

Díky zahraniční zkušenosti a úsilí, které při studiu vynaložily, si rozšířily znalostí a dovedností z oblasti managementu sociální práce, rozšířily si jazykové kompetence a současně získaly ,,přidanou hodnotu“ diplom Joint Degree, s kterým mají vyšší uplatnitelnost na trhu práce v rámci evropských zemí. Všem absolventkám přejeme hodně štěstí v osobním životě a úspěšné zúročení poznatků a dovedností získaných v průběhu náročného studia.

Mgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.Koordinátorka sítě SOWOSEC