Přivítání zahraničních studentů na Pedagogické fakultě / Welcome to the Faculty of Education!

Autor: , 18. 2. 2020

Ve středu 12. 2. proběhlo oficiální přivítání studentů ze Španělska, Koreje, Turecka, Portugalska a Polska, kteří přijeli studovat na Pedagogické fakultě v letním semestru 2019/2020. Studenty přivítal děkan fakulty doc. Tomáš Jarmara, proděkanka pro vnější vztahy a internacionalizaci doc. Diana Svobodová, fakultní koordinátorka zahraničních vztahů Mgr. Ivana Schmejkalová a katedroví koordinátoři, kteří studentům podali vstupní informace ke studiu na svých katedrách.

Všem studentům přejeme mnoho úspěchů ve studiu a příjemný pobyt v České republice a doufáme, že studium na Ostravské univerzitě bude obohacením jejich osobního a profesního života.