Pedagogická praxe není jen o násleších a pedagogických vstupech studentů do výuky, ale také o poznávání nových metod výuky, které vyžadují specifický přístup, a vytvoření vlastní vnitřní motivace. Celý název školy, kterou studenti Pedagogické fakulty navštívili, je trochu delší – Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek. Tento dlouhý název však koresponduje s širokým zaměřením školy a špičkovým vybavením.

Studenti Pedagogické fakulty se seznámili s aktuálními podmínkami střední školy i manažerským vedením, které ovlivňuje kvalitu výuky s moderními technologiemi.

Vedení této střední školy společně s pedagogickým sborem připravilo pro studenty učitelství program, ve kterém je seznámilo nejen s vybavením, ale rovněž s metodickými postupy při výuce technických témat a metodami spolupráce jejich studentů s problémy praktických úkolů a projektů ve firmách. Neopírají se pouze o koncepty „virtuálních firem“, ale vedou studenty k poznávání praxe firem reálných. Tato praxe byla velice přínosná v diskusi, kdy učitelé technických předmětů a elektrotechniky uváděli konkrétní zkušenosti s jednotlivými metodami a formami výuky. Samostatnou oblastí byla oblast výuky nových technologií, laserového obrábění, 3D tisku a výuky CAD technologií.

Inovace výuky praxí považujeme za potřebné pro zkvalitňování výuky a poznávání nových trendů v současných školách.