V předchozích ročnících se literární vědci v rámci prostorového sympozia zabývali městským prostorem, krajinou a přírodou versus industriálem, jak ho zachytili spisovatelé a básníci. Tentokrát se badatelé zaměřili na prostředí venkova, jak jej autoři reflektovali ve svých dílech, jak se v čase měnil vztah a vnímání venkova ve středoevropské literatuře nebo jakým způsobem se literatura obracela k venkovským vrstvám. Právě literatura demonstruje společenské a kulturní změny, reflektuje vztah člověka ke krajině, městu, přírodě i vesnici. Poezie, beletrie, ale i cestopisy přináší charakteristiky a obrazy venkovského života v různých dějinných etapách, od baroka až po dvacáté století, stejně barvitě jako fotografie či film. Literární vědci zachycují tuto pestrost a tlumočí ji širší odborné veřejnosti prostřednictvím prostorových sympozií pořádaných Centrem regionálních studií při katedře literatury a literární vědy FF OU.

Jednotlivé příspěvky si všímají příběhů venkovského člověka, jeho vztahu k venkovské krajině, rituálům, náboženství, zachycují proměny venkova ve vztahu k člověku a společnosti, přibližují měnící se funkce venkova i mizení či transformaci venkovské krajiny a venkovského člověka během industrializace, protektorátu či kolektivizace. Sledují venkov jako předmět idealizace, ale i jako prostor, kde dochází k potkávání a střetům mnoha kultur a mentalit. Představují venkov z pohledu různých autorů i přístupů literárních teoretiků v chápání pojetí venkova, venkovské krajiny a reality.

 

Sympozium Portraying Countryside in Central European Literature se bude konat online

23.–24. března 2021

Program online sympozia

Informace o sympoziu a odkaz na zoom meeting

Vedle literárních vědců z České republiky se sympozia zúčastní také badatelé ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska a Německa. Celkem zazní 30 příspěvků, přičemž 4 z nich budou studentů doktorského studia.

Projekt Portraying Countryside in Central European Literature vznikl ve spolupráci s Institutem slovenské literatury při Slovenské akademii věd v Bratislavě a Institutem baltoslovanských jazyků Univerzity Eötvöse Loránda v Budapešti. Projekt finančně podpořil Visegrad Fund.