Iberoamerická cena se uděluje za nejlepší esej na jakékoli téma z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomiky, historie, literatury, politiky či sociologie některé z iberoamerických zemí, a to studentům, jejichž rodným jazykem není španělština nebo portugalština. Letos se konal už 28. ročník soutěže a se svou esejí Resignificación de elementos precristianos en América Latina y en el territorio checo (Resignifikace předkřesťanských prvků v Latinské Americe a na českém území) zvítězila právě Veronika Bílková, studentka druhého ročníku navazujícího magisterského studia oborů Španělská filologie a Anglická filologie na Filozofické fakultě OU.

Její esej se zaměřila na porovnání příchodu křesťanů a šíření jejich náboženství na území dnešní České republiky a Latinské Ameriky. Věnovala se hlavně takzvané resignifikaci předkřesťanských prvků. Ta by se dala vysvětlit jako přenesení nebo převzetí určitých prvků přítomných v předkřesťanských náboženstvích do křesťanství, což sloužilo především k tomu, aby bylo nové náboženství lidem snáze přijato. Podle Veroniky není toto téma v kontextu české a latinskoamerické kultury příliš probádané, a to byl z jejího pohledu také hlavní důvod, proč zaujala porotu.

Veronika studuje španělštinu devátým rokem. Po gymnáziu zamířila na Ostravskou univerzitu. „Ostravskou univerzitu jsem si zvolila především proto, že nabízela možnost studijní kombinace Španělský jazyk a literatura a Anglický jazyk a literatura. Rozhodla jsem se tu zůstat i na magisterské studium, a to proto, že jsem tady opravdu spokojená,“ uvádí Veronika, která si 11. května převzala ocenění v pražském Karolinu za přítomnosti velvyslanců všech zapojených zemí.

Na studiu na Ostravské mě nejvíce baví, že je otevřená různým způsobům výuky

Svou nejbližší budoucnost Veronika i nadále spojuje s Filozofickou fakultou OU. „Na studiu na Ostravské mě nejvíce baví to, že je hodně otevřená různým způsobům výuky. Naučit se jazyk je pro mě něco hodně praktického, a jak na katedře romanistiky, tak na anglistice, se snaží tuto praxi pro studenty zajistit. Své studium můžu porovnat například se studiem ve Španělsku, kde jde spíše o to naučit se kvanta zbytečných informací než získat skutečné vědomosti. Navíc vyučující na katedře romanistiky jsou velmi vstřícní a nápomocní ve všech problémech týkajících se studentského života. Rovněž podporuje zahraniční výjezdy a snaží se studentům tento zážitek velmi usnadnit, což mi hodně pomohlo v rozvoji mých jazykových dovedností,“ svěřuje se Veronika, která nyní plánuje pokračovat v doktorském studiu.

Tímto Veronice Bílkové gratulujeme k tomuto úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci Ostravské univerzity.