Pozvánka – benefiční akce za účelem podpory divadla utlačovaných

Autor: , 10. 11. 2014

Ahoj,

jsme studentky Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií, a rády bychom Vás pozvaly na Benefiční akci za účelem podpory divadla utlačovaných. Tato akce se uskuteční v pátek 28. 11. 2014 od 18:00 hod. v klubu Atlantik, Čs. Legií 7, Moravská Ostrava. Uhrazením vstupného ve výši 30 Kč máte možnost i Vy podpořit rozvoj divadla utlačovaných.

Kromě doprovodného programu se můžete těšit na divadelní představení divadla utlačovaných a následnou interakci návštěvníků s divadelníky.

Uskutečněním této benefiční akce bychom chtěly přispět ke zlepšení situace lidí bez domova, cílem je také získat finanční prostředky, které přispějí k rozvoji divadla utlačovaných.

DIVADLO UTLAČOVANÝCH

Lidé bez domova, tvořící divadlo utlačovaných, jsou členy spolku ASLIDO (Akční skupina s lidmi bez domova). Účelem tohoto spolku je zlepšovat životní podmínky osob ohrožených bezdomovectvím a osob bez domova. Členové ASLIDA tak metodou divadla utlačovaných upozorňují na problematiku bezdomovectví.

Zjednodušeně řečeno se jedná o využití životních příběhů, reálných situací a divadelních technik k práci se sociálně vyloučenými skupinami obyvatel, nebo těmi, kteří mají osobní zkušenost s nějakou formou útlaku. Snaží se tak nejen o reflexi aktuální situace, ale směřuje také k sociální komunikaci, ideálně i změně. Divadlo utlačovaných napomáhá jeho členům především v budování sociálních kontaktů, prostřednictvím divadla členové posilují svůj sociální status, učí se participaci, apod.

Více info: beneficniakce@seznam.cz

 

Benefiční akce