Ve čtvrtek 10. června kolem poledne bylo možné pozorovat částečné zatmění Slunce. Měsíc Slunce zastínil v maximu ze 14 % a vytvořil mu tak malou „čepičku“. Katedra technické a pracovní výchovy k této příležitosti připravila program pro sociálně znevýhodněné děti z neziskové organizace S.T.O.P. Stalo se tak na základě výzvy, díky které zaměstnanci, akademici, studenti a absolventi OU pro organizaci společnými silami vybrali téměř 60 tisíc Kč. Prostředky putovaly na vybavení dobrovolníků, kteří pomáhají dětem s učením.

Otevřené atrium Pedagogické fakulty se v den události zaplnilo dětským smíchem. „Program začal výrobou slunečních brýlí se speciálními zatemňovacími filtry a čepic proti slunci. Další manuální prací byla výroba raket, které si děti mohly samy vystřelit. Tato aktivita měla u dětí značný úspěch,“ komentuje akci její organizátor Václav Tvarůžka.

 

 

To potvrzuje i Ivona Šťovíčková, ředitelka neziskové organizace S.T.O.P.: „Děti byly nadšené, akce se jim moc líbila a byla skvěle zorganizovaná. Bylo skvělé, že dětem představovali exponáty vyučující z OU, interakce mezi nimi a dětmi byla úžasná.“ Oceňuje také, že děti měly možnost vyzkoušet si různé aktivity – od výroby raket, přes pokusy s fyzikálním kolotočem až po práci s elektronickou stavebnicí Boffin. „Bylo pro mě příjemné zjistit, že se dětem líbila právě stavebnice Boffin, kterou máme i v práci, ale zatím jsme neměli nikoho, kdo by s dětmi kroužek s Boffinem vedl. Díky akci na Ostravské univerzitě jsme zjistili, že by o kroužek byl zájem a budeme cíleně hledat nějakého lektora nebo dobrovolníka, který by se v tomto směru dětem věnoval,“ říká Šťovíčková.

 

Následovalo pozorování zatmění Slunce skrze sluneční dalekohledy s filtry ve vybraných vlnových délkách, které umožňují sledovat například sluneční skvrny nebo erupce. V naší zeměpisné šířce sice nebylo možné zatmění pozorovat v úplnosti, ale i tak se jednalo o příležitost seznámit děti se zákonitostmi vesmírných těles a dalšími astronomickými principy. „Je až paradox, že mnoho lidí neví, proč k zatmění Slunce dochází. Právě astronomie přináší vědě nové poznatky, bez kterých si už dnešní život nedovedeme představit. Příkladem jsou například funkční mobilní telefony, tablety a navigace apod.,“ říká Tvarůžka a dodává, že právě témata spojená s vesmírem a Sluneční soustavou často přivádějí žáky k poznávání vědy.

Ředitelka neziskové organizace S.T.O.P. neskrývá nadšení z celé akce: „Ostravské univerzitě mockrát děkujeme za přípravu a realizaci této akce. Děti byly samy překvapené, jak to na vysoké škole vypadá, nikdy neměly možnost do takových prostor nahlédnout. Beru to jako inspiraci i pro jejich budoucí život, čeho všeho mohou dosáhnout, pokud budou chtít. Čtyřmi slovy: Bylo to vesmírně nesmírné.“

„Počasí vyšlo a přes prožité zatmění se všichni vraceli příjemně obohaceni a opálení,“ uzavírá akci Tvarůžka.

Zatmění mohli zájemci z řad veřejnosti pozorovat například na Facebooku Ostravské univerzity, kde je i nadále k dispozici záznam tohoto astronomického jevu.