Hostem tohoto dílu je akademik Pedagogické fakulty, koordinátor projektu ČAUS univerzitních lig a projektu UNIS Miroslav Pacut. V tomto díle jsme se zaměřili na to, jak probíhá výuková činnost tělesné výchovy na Ostravské univerzitě, jaký je význam a vliv učitelů v současné společnosti a mimo jiné jsme se zeptali i na projekt UNIS. Pořad Pedagogické fakultě na učitelích záleží je realizován díky finanční participaci MŠMT v rámci řešení projektu Popularizace profese učitele a učitelských studijních programů (Na učitelích záleží).