V tomto dílu jsme hostili absolventku Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, učitelku Danielu Valovou. Zaměřili jsme se na pedagogické postupy a strategie, využívání moderních technologií, význam učitelů v současné společnosti a způsoby, jak pracovat s nudou během výuky.

Pořad Pedagogické fakultě na učitelích záleží je realizován díky finanční participaci MŠMT v rámci řešení projektu Popularizace profese učitele a učitelských studijních programů.