Desítky atraktivních exkurzí, besed, návštěv, setkání a diskuzí nabízí letošní ročník Noci práva, který se koná 6. března v Ostravě, Frýdku-Místku a nově i v Novém Jičíně. Tradiční akce je zaměřena na problematiku práva a jeho přiblížení laické veřejnosti. Vstupy jsou zdarma, je však nutná rezervace. Lidé si mohou prohlédnout i místa, kam se běžně nedostanou – jde například o Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava (ÚSL), který patří mezi přední soudně-lékařská pracoviště v České republice.

Do Noci práva se zapojila řada institucí, mimo jiné soudy ve všech třech zmiňovaných městech. Příchozí zavítají do veřejnosti nepřístupných prostor, v Ostravě si prohlédnou i reprezentativní kancelář předsedy krajského soudu. Součástí akce jsou i simulované soudní procesy, ve kterých se návštěvníci ocitnou v roli soudců rozhodujících o vině či nevině.

Policisté připravili besedu na téma Aktivní střelec, ve které se budou věnovat i nedávné tragické události na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Poradí, co v podobné situaci, která se v roce 2019 odehrála i ve Fakultní nemocnici v Ostravě, dělat.

Noci práva se účastní také Ostravská univerzita s pestrým programem. Na přednášce na téma Osobní údaje – mýty & realita bude právník referátu právní služby a pověřenec pro GDPR Jan Humpolík hovořit o tom, co lze a nelze fotit a následně zveřejňovat, co se děje s osobními údaji a podobně. (Aktualizace: Jan Humpolík svou účast na přednášce z nenadálých osobních důvodu bohužel omluvil.)

Na půdu Ostravské univerzity zavítají také odborníci z Vysokého učení Technického v Brně – Ústavu soudního inženýrství, kteří dělají rozbory a expertizy těch nejkomplikovanějších a nejtěžších dopravních nehod. Předvedou i možnosti simulací nehod za pomocí moderních počítačových metod.

Ostravská univerzita si připravila také dopolední program pro školy, a to na téma „Sociální bezpečí ve škole a na pracovišti aneb Jak přežít bez problémů?“ Dr. Jana Pająk projde základní pojmy a úvod do pravidel sociálního bezpečí. Pomocí využití edukačních videí zobrazujících konkrétní problémové situace na univerzitě bude otevřena s přítomnými diskuse, při které se pokusí společně dopracovat k označení problémových bodů a související prevenci.

Více informací se dozvíte na stránkách akce.