Zdravotníků ubývá a počty pacientů rostou. Vyčerpané zdravotní sestry a nedostupní lékaři jsou jen začátkem. Jak dlouho bude tento stav udržitelný? Medici nejen z Ostravy chtějí, aby se situace řešila ihned, a přikládají ruku k dílu. V pátek 26. 10. 2018 proběhne v aule VŠB-TUO panelová diskuze. V rámci veletrhu zdravotnických pracovišť Medxpo zde budou přední představitelé českého zdravotnictví hovořit o původu současné personální krize a jejích dopadech na zdravotníky i celou naši populaci.

Veletrh se skládá ze tří částí – panelové diskuze, popularizační přednášky a stánkové prezentace pracovišť.

V panelové diskuzi budou hovořit zástupci akademické obce (prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., FCMA), České lékařské komory (MUDr. Rostislav Sojka), České asociace sester (Mgr. Ilona Antoníčková), Ministerstva zdravotnictví ČR (Mgr. Petr Jarema) a vedoucích pracovníků nemocničních oddělení (prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., FESC, FSCAI, FICA). Tito, pod vedením moderátora Romana Dvořáka – prezidenta organizace studentů medicíny IFMSA CZ, přednesou své názory na nejpalčivější problémy českého zdravotnictví a otevřou se dotazům publika.

Ve 14:00 bude prof. MUDr. Josefa Veselka, CSc., FESC, FSCAI, FICA přednášet na téma “Jak se léčí srdce”(Co je intervenční kardiologie, proč je nutný klinický výzkum a jaká je mladá generace českých kardiologů) studentům zdravotnictví i široké veřejnosti.
Od 10:00 do 19:00 budou ve foyer auly VŠB-TUO probíhat stánkové prezentace nemocnic. Zúčastní se např. Fakultní Nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Brno, Vítkovická nemocnice, Nemocnice ve Frýdku-Místku, Nemocnice Pardubického kraje a další. Studentům se tak otevře možnost bez nátlaku zhodnotit pracovní nabídky na neutrální půdě. Nemocnicím zase možnost studenty oslovit a přednést konkrétní pracovní nabídky daného zařízení.

Autory projektu jsou Eliška Vaňková a Vojtěch Kohoutek, studenti všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Jejich motivací je přispívat k otevírání tématu alarmující personální krize ve zdravotnictví a přispět tak k řešení jen obtížně únosné situace. Doufají, že výsledkem bude změna, která pomůže nejen personálu, ale zejména pacientům. “Chceme poukázat na to, že za dlouhými frontami u lékaře a “nepříjemnou” sestrou je třeba hledat mnohem komplexnější problém. Především nedostatek personálu vedoucí k přepracování a vyčerpání zdravotníků a ohrožující kvalitu péče o naše pacienty.”

Projekt se rozhodla zaštítit Asociace českých a moravských nemocnic a Centrum pokročilých inovačních technologií – VŠB-TUO.
„Zdraví je to nejcennější, co máme, ale většina z nás si to uvědomí, až když onemocní. Akce Medxpo nejen, že přispěje k lepší informovanosti veřejnosti o situaci ve zdravotnictví a může snad objasnit některá nedorozumění, ale je jedním z kamínků do mozaiky snažení se o poskytování našim pacientům kvalitní péče na špičkové světové úrovni,“ říká profesor Jan Pirk.

Více o projektu naleznete na www.medxpo.cz. Další informace k akci poskytne Eliška Vaňková na tel. 733 241 881.