Dnes ráno podepsal rektor Jan Lata jmenovací dekret nového děkana Lékařské fakulty, kterým se po včerejší volbě Akademického senátu stal pro nadcházející čtyřleté období docent Rastislav Maďar. Zvítězil již v 1. kole volby, ve kterém získal 10 z celkových 18 hlasů. Ihned po volbě vyjádřil rektor radost z výsledku a věří, že bude Rastislav Maďar skvělým děkanem:

Jsem velmi rád, že byl zvolen děkan, který není spojen s problémy LF v minulosti. Doc. Maďar je zkušeným manažerem, což v minulosti opakovaně prokázal na nejrůznějších úrovních a bude jistě dobrým děkanem. Má před sebou nelehký úkol, a to překlenout náročné období lékařské fakulty, pro kterou nyní bude zásadní jednota. A tu lze, ať už uvnitř fakulty nebo mezi fakultou a univerzitou, podle mého, díky osobě doc. Maďara garantovat.”
Oficiální předání funkce proběhne na nejbližším kolegiu rektora, momentem podpisu je však uvedení do funkce platné a od dnešního dne dává novému děkanovi mandát pracovat z titulu této pozice. První kroky docenta Maďara povedou za ředitelem fakultní nemocnice MUDr. Jiřím Havrlantem, aby s ním projednal budoucí spolupráci. Zároveň chce v současné době oslovit kandidáty na proděkana a řešit personální i ekonomické záležitosti související s Lékařskou fakultou.

Podle nového děkana je důležité dívat se na to, co můžeme změnit a zlepšit, a ne na problémy, kterým fakulta čelila v minulosti:

Atmosféra na fakultě je plná očekávání. Přál bych si vytvořit pozitivní konstruktivní atmosféru, která bude základem pro spolupráci na udržení naší fakulty a vytvoření dalších oporných pilířů, na kterých bude možné stavět do budoucna. Kdy jindy než teď, v tomto velmi důležitém období fakulty, by mělo jít vše negativní stranou. Musíme nechat minulost minulostí a společně se soustředit na naše společné klíčové cíle.