Novým děkanem Lékařské fakulty se stal Rastislav Maďar

Autor: , 13. 10. 2020

Epidemiolog Rastislav Maďar se stal po včerejší volbě Akademického senátu novým děkanem Lékařské fakulty. Pro fakultu si přeje pozitivní a konstruktivní atmosféru, díky které bude možné řešit problémy spojené se ztrátou akreditace.


Dnes ráno podepsal rektor Jan Lata jmenovací dekret nového děkana Lékařské fakulty, kterým se po včerejší volbě Akademického senátu stal pro nadcházející čtyřleté období docent Rastislav Maďar. Zvítězil již v 1. kole volby, ve kterém získal 10 z celkových 18 hlasů. Ihned po volbě vyjádřil rektor radost z výsledku a věří, že bude Rastislav Maďar skvělým děkanem:

“Jsem velmi rád, že byl zvolen děkan, který není spojen s problémy LF v minulosti. Doc. Maďar je zkušeným manažerem, což v minulosti opakovaně prokázal na nejrůznějších úrovních a bude jistě dobrým děkanem. Má před sebou nelehký úkol, a to překlenout náročné období lékařské fakulty, pro kterou nyní bude zásadní jednota. A tu lze, ať už uvnitř fakulty nebo mezi fakultou a univerzitou, podle mého, díky osobě doc. Maďara garantovat.”

Oficiální předání funkce proběhne na nejbližším kolegiu rektora, momentem podpisu je však uvedení do funkce platné a od dnešního dne dává novému děkanovi mandát pracovat z titulu této pozice. První kroky docenta Maďara povedou za ředitelem fakultní nemocnice MUDr. Jiřím Havrlantem, aby s ním projednal budoucí spolupráci. Zároveň chce v současné době oslovit kandidáty na proděkana a řešit personální i ekonomické záležitosti související s Lékařskou fakultou.

Podle nového děkana je důležité dívat se na to, co můžeme změnit a zlepšit, a ne na problémy, kterým fakulta čelila v minulosti:

“Atmosféra na fakultě je plná očekávání. Přál bych si vytvořit pozitivní konstruktivní atmosféru, která bude základem pro spolupráci na udržení naší fakulty a vytvoření dalších oporných pilířů, na kterých bude možné stavět do budoucna. Kdy jindy než teď, v tomto velmi důležitém období fakulty, by mělo jít vše negativní stranou. Musíme nechat minulost minulostí a společně se soustředit na naše společné klíčové cíle.”

 

Na podrobný rozhovor s novým děkanem se můžete těšit již brzy.