Novou vzdělávací platformu pro studenty doktorského studia spouští tento měsíc Ostravská univerzita. Doktorská škola, jak je tato platforma nazvaná, pomůže doktorandům zlepšit komunikační a prezentační dovednosti či plánování a vedení výuky, zaměří se také na publikování v odborných periodikách nebo akademickou angličtinu. Workshopy plné praktických ukázek povedou zkušení didaktici a lektoři. Účastníci si například vyzkouší, jak zvládat obtížné situace ve výuce nebo jak motivovat studenty.

„Schopnost zajímavě a efektivně předat odborné poznatky je důležitou kompetencí začínajících akademiků,“ vysvětluje prorektor pro vědu a uměleckou činnost docent Pavel Drozd. „Kurzy nejen rozvíjí jednu z klíčových dovedností, ale zároveň také nabízí příležitost k networkingu. Budou se zde setkávat studenti různých vědních oblastí, což může vést ke sdílení dobré praxe a inspirovat studenty k interdisciplinárnímu přístupu k jejich výzkumným otázkám,“ popisuje Drozd.

Prorektor také uvádí, že umění komunikace v akademickém prostředí je nesmírně důležité nejenom pro zkvalitnění vzdělávání, ale také pro rozvoj mnoha dalších kompetencí jako je práce v týmu, kritické myšlení nebo schopnost prezentovat a obhájit svá stanoviska. „Být uznávaným odborníkem neznamená jen dobře rozumět svému oboru. Ten, kdo nedokáže inspirovat a předávat své učení dál, má nesmírný handicap,“ uzavírá.

V zimním semestru se mohou zájemci zapsat hned do tří zajímavých kurzů:

Zvyšování pedagogických dovedností:

Doktorandi zlepší své komunikační a prezentační dovednosti, také plánování a vedení výuky. Workshopy plné praktických ukázek vedou zkušení didaktici a lektoři. Účastníci si například vyzkouší, jak efektivně prezentovat, jak zvládat obtížné situace ve výuce nebo jak motivovat studenty.

Termín první lekce: čtvrtek 7.10. (1. skupina) a pátek 8.10. (2. skupina) od 8:30 do 11:30 v S-zóně Univerzitní knihovny OU. Náhradní termín první lekce se uskuteční 12. 10. čas a místo bude stanoveno po dohodě s účastníky).

Kontaktní osoba: Ing. Petra Paquet

Scientometrie, publikační strategie a podpůrné IT nástroje ve vědě:

Doktorandi se seznámí s procesem publikování ve vědeckých periodikách, publikačními strategiemi, a to včetně základních pravidel a problémů akademické etiky a integrity. Budou vysvětleny principy a nástroje měření výkonu vědy ve vztahu k vhodné publikační strategii (včetně vysvětlení fenoménu predátorských časopisů a způsobu jejich identifikace) či představeny aktuální systémy hodnocení vědecké činnosti.

Kontaktní osoba: dr. Denisa Šimíčková

Academic English:

Kurz doktorandům pomůže zlepšit úroveň akademické angličtiny, je zaměřen na rozvoj jazykových dovedností nepostradatelných v akademickém prostředí. Studenti pracují na rozvoji samostatného mluveného a psaného projevu a komunikačních dovedností simulací reálných komunikačních situací a soustředí se na interaktivní aspekty akademických žánrů (zejména různé formy prezentace výzkumu).

Kontaktní osoba: dr. Denisa Šimíčková

Kurzy je možné zapisovat prostřednictvím systému STAG. Veškeré potřebné informace o Doktorské škole získáte ve stejnojmenném kurzu v systému Moodle, kde je pro studenty doktorského studia, mimo jiné, otevřeno diskuzní fórum.

Pro jakékoliv informace se neváhejte obrátit na adresu: denisa.simickova@osu.cz nebo se obraťte na svého studijního referenta.