Profesor Dušan Foltýn – respektovaný hobojista a charismatický pedagog – oslavil v čase letošních prázdninových dnů své životní jubileum. Tento špičkový instrumentalista a aktivní umělec je bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností Fakulty umění Ostravské univerzity, kde ukazuje cestu za uměním mladým talentovaným studentům již 27 let.

Umělecká činnost prof. Foltýna skýtá soubor ucelených uměleckých počinů – od sólové hry, sólové hry s orchestry, přes komorní spolupráce v ansámblech různého obsazení, až k samotné hře sólohobojisty Janáčkovy filharmonie Ostrava, jednoho z nejvýraznějších orchestrů České republiky. Jeho umělecká práce je zaznamenána na četných CD nosičích, uložena v archivech například Českého rozhlasu a dalších. Dušan Foltýn jako interpret dokazuje svůj talent, své umění a erudici v oboru soustavně bezmála úctyhodných 40 let, a to vše v té nejvyšší kvalitě.

Stejně tak zvládá být neochvějným lídrem Katedry dechových nástrojů, za kterým si stojí – troufám si říci – všichni její členové bez rozdílu. Náležité úcty a hlubokého respektu se mu přirozeně dostává z řad studenstva. Tato skutečnost vychází z jeho vzácné schopnosti jednat na rovinu, spravedlivě a morálně. Jeho zdánlivá přísnost je vyvažována hlubokým lidským pochopením, laskavostí i humorem. Pro mnohé z nás je vzorem nejen v profesním, ale i osobním životě.

Přijďte poblahopřát prof. Dušanu Foltýnovi – člověku vždy připravenému sloužit dobré věci skromně, obětavě a efektivně bez ohledu na vlastní zisky.

Gratulační koncert k jeho kulatému výročí se uskuteční v pátek 15. září 2023 v 17 hodin v Komorním sále Fakulty umění OU, City Campus Černá louka.

Vstup na koncert je zdarma, místo není možné rezervovat.