Opět u Kulatého stolu

Autor: Ivana Gejgušová , 27. 3. 2019

Podnětné jednání o pregraduální přípravě učitelů


Dne 6. března 2019 se konal další kulatý stůl, již tradiční setkání zástupců Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, fakultních a spolupracujících mateřských, základních a středních škol a Magistrátu města Ostravy, který zastupovala D. Reiterová a Bc. K. Synek.

Letošní setkání mělo podtitul Reflexe přípravy budoucích učitelů a pedagogických pracovníků se zaměřením na pedagogické praxe studentů. Účastníci akce byli seznámeni s aktuální podobou pedagogických praxí a s jejich inovacemi v projektu Pregraduál. Pozornost byla věnována tzv. recipročním aktivitám, v jejichž rámci jsou studenti fakulty zapojováni do rozmanitých aktivit škol, a získávají tak potřebné profesní zkušenosti.

Podnětné pohledy na obsah přípravy budoucích pedagogů nabídli zástupci několika škol a vzdělávacích institucí (např. Mgr. I. Chadzipanajotidisová, Mgr. M. Božeková, Mgr. K. Hořejší a Mgr. R. Galia). Úskalím, která musí překonat začínající učitelé po vstupu do školní praxe, byla věnována řada vystoupení v diskuzi, která se vyznačovala snahou hledat optimální řešení vedoucí ke zkvalitňování školství.