Urban SOS se zaměřuje na komunitní sociální práci. Členové výzkumného týmu považují za klíčové změnit paradigma komunitní sociální práce. To znamená, nejen proškolit sociální pracovníky v terénu, ale i samotné vzdělavatele v komunitní sociální práci. Mezi klíčové výstupy projektu jsou považovány sběr případů, zkušeností a nástrojů vztahujících se k městskému prostředí, vytvoření školícího programu pro vzdělavatele v sociální práci, stejně tak, jako pro sociální pracovníky působící v terénu a dále vytvoření platformy pro interaktivní školení sociálních pracovníků.

V rámci výuky komunitní sociální práce na naší fakultě budou v letním semestru aplikovány poznatky a nástroje pro školení sociálních pracovníků, které vycházejí z tohoto projektu.

V lednu jsme na Fakultě sociálních studií přivítali profesory Jeroena Gradenera a Samiru Shadid z Amsterodamu. Kolegové působí na Amsterdam University of Applied Sciences, Faculty of Applied Social Sciences and Law. V roce 2019 jsme s touto univerzitou uzavřeli dohodu o přidruženém partnerství, jsme takzvaný twinning partner v rámci projektu Urban SOS ­– celý název „Urban Social Work: towards a trans-disciplinary, inclusive, sustainable future“. Hlavním koordinátorem je již zmíněná Univerzita v Amsterodamu. Do tohoto projektu jsou zapojeny i další evropské univerzity, například University College Copenhagen, Metropolia University College Helsinki nebo Astevelde University College Ghent.

„V průběhu dvoudenní návštěvy kolegů z Amsterodamu jsme vyhodnotili dosavadní spolupráci, která byla stižená epidemiologickou situací, a hledali jsme další možnosti budoucí spolupráce. V rámci výuky komunitní sociální práce na naší fakultě budou v letním semestru aplikovány poznatky a nástroje pro školení sociálních pracovníků, které vycházejí z tohoto projektu,“ říká jedna z řešitelek projektu Urban SOS doktorka Iva Tichá.