Nocvědecké talks vás na chvíli přenesou do fascinujícího světa rostlin, nebo prostřednictvím lékařské mise až na Madagaskar… Zabrousíte do tajemství sourozeneckých vztahů, zamyslíte se nad psychosomatikou a současnou uměleckou scénou Ostravy. Poodhalíte záhadu neverbální komunikace, tajemství skrytá v obrazech pozdního středověku a mnohem více. Potkáme se v Aule budovy sportu v City Campusu Ostravské univerzity.

Děti mohou poznat vědu hrou díky bohaté nabídce zábavných workshopů, ukázek a aktivit, dospělí zase proniknou do témat hlouběji, třeba právě prostřednictvím inspirativních Nocvědeckých talks.

„Na Noci vědců je skvělé to, že si každý najde to své. Děti mohou poznat vědu hrou díky bohaté nabídce zábavných workshopů, ukázek a aktivit, dospělí zase proniknou do témat hlouběji, třeba právě prostřednictvím inspirativních Nocvědeckých talks, které si pro vás připravili odborníci ze všech fakult univerzity,” zve organizátorka Noci vědců na Ostravské univerzitě Lada Čecháčková. Projděte si již teď nabídku zajímavých přednášek a vyberte si ty, které jsou vašemu srdci nejblíže. Na přednášky není třeba rezervací. Vezměte proto své prarodiče, partnery či kamarády a přijďte se dozvědět více!

Nocvědecké talks vás provedou rozmanitým světem vědy i současných společenských témat. „Celkový nedostatek dostupného sociálního bydlení v České republice vede k ohrožení bydlení až 120 tisíců dětí. Rodiny s dětmi jsou nuceny hledat útočiště v azylových domech a komerčních ubytovnách, což má negativní dopad na jejich zdraví a vývoj. Přesto se v této problematice objevuje fascinující jev –⁠ síla sourozeneckých vztahů, která může poskytnout oporu i v tíživých situacích,” zve na přednášku Děti bez domova: tajemství síly sourozeneckých vztahů docentka Kateřina Mikulcová z Fakulty sociálních studií OU.

Rostliny sice nekomunikují tak jasně a hlasitě jako živočichové a na první pohled se většina z nich nepohybuje, jsou ale plné života a dokáží reagovat na své okolí.

„Rostlinná říše nás stále zahrnuje svými záhadami. Rostliny sice nekomunikují tak jasně a hlasitě jako živočichové a na první pohled se většina z nich nepohybuje, jsou ale plné života a dokáží reagovat na své okolí,” přibližuje téma přednášky Tajemství rostlinného světa doktorka Jana Koller z Přírodovědecké fakulty OU.

PROGRAM NOCVĚDECKÝCH TALKS V AULE

17:3018:00
Děti bez domova: tajemství síly sourozeneckých vztahů
Doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.

V roce 2021 bylo zjištěno, že v České republice hrozí až 120 tisícům dětí ztráta bydlení. Není tajemstvím, že stále neexistuje zákon o dostupném sociálním bydlení, který by situaci řešil. Rodiny s dětmi jsou tak nuceny žít v azylových domech nebo v komerčních ubytovnách, což lze označit za byznys s chudobou.

Výzkumy jasně ukazují, že život v takovém prostředí má negativní dopad na zdraví a celkový vývoj těchto dětí. Nicméně existuje také zajímavý fenomén sourozeneckých vztahů, který hraje v této situaci významnou roli. Sourozenci si mohou být vzájemnou oporou a pomáhat si při zvládání tíživých životních situací.

Na druhou stranu je tu i určité „nebezpečí“. Jaké? To je jedním z tajemství sourozeneckého života dětí bez domova, která vám poodhalí na přednášce docentka Kateřina Mikulcová z Fakulty sociálních studií.

18:1018:40
Psychosomatika – vše, co jste o ní chtěli vědět, ale báli jste se zeptat
PhDr. Pavel Moravec, Ph.D.

Představte si následující situace: Dítě nekontrolovatelně kašle vždy, když se jeho rodiče hádají. Dospělá žena trpí nelítostnou bolestí zad pokaždé, když navštíví svou tchyni. Mladý muž zažívá opakované silné zažívací potíže vždy před tím, než má odejít od svých rodičů, a tak se odstěhování nakonec vždy zhatí. Co mají všechny tyto případy společného? Lékařská vyšetření žádné z těchto osob neprokázala konkrétní fyzické příčiny. Přednáška se zaměřuje na odhalení tajemství uzdravení těchto lidí, ve kterém psychosomatická medicína hraje klíčovou roli.

Poodhalíme základní teze této medicíny založené na praktických zkušenostech. Představíme si vybrané případy, které potvrzují tyto teoretické poznatky. Avšak nebudeme se vyhýbat ani omezením a nástrahám psychosomatického přístupu. Je důležité si uvědomit, že jeho aplikace není vždy bezchybná a přináší své vlastní výzvy. Přesto je psychosomatický přístup neocenitelným nástrojem pro léčbu a uzdravení, který otevírá nové možnosti porozumění spojení mezi tělem a duší. Do tajů psychosomatiky vás zasvětí doktor Pavel Moravec z Pedagogické fakulty.

18:5019:20
Současné umění Ostravy
doc. MgA. František Kowolowski

Pobavíme se o tom, jak se vyvíjí Ostravská umělecká scéna během posledních let a kam směřuje. Seznámíme vás s tvorbou, současným postavením a dopadem Fakulty umění. Zajímá vás, jaká jsou nová média a technologie ve volné tvorbě? Zaměříme se především na výtvarnou část, a třeba vám i prozradíme, za kolik miliónů se prodal nejdráže prodaný obraz našeho absolventa pod 30 let. Světem umění vás provede ten nejpovolanější, docent František Kowolowski.

19:3020:00
Tajemství skrytá v obrazech. Umění, magie a imaginace člověka pozdního středověku
Doc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.

Středověký člověk vnímal svůj „neodkouzlený“ svět jako místo, kde je každodenní realita běžného života prostupována světem nadpřirozena a tajemnými silami. Svůj svět vnímal jako místo mnoha tajemství i magických úkonů, jež mu jej pomáhaly pochopit i ovlivnit. Ty byly nezřídka inspirovány liturgií církevního roku, náboženskými rituály i lidovými či pohanskými pověrami. Velkou roli při nich hrálo také výtvarné umění a vizuální objekty všeho druhu. Z dob středověku se nám dochovala řada tajemných objektů a výtvarných děl, jejichž funkce a užití není stále zcela objasněna, i zvláštní, často idiosynkratická vyobrazení v mystických, alchymistických a věšteckých rukopisech, stejně jako obrazy, jež měly magickou moc chránit před úklady ďábla, zahnat démony a zlé síly nebo ochránit před náhlou smrtí, uhranutím, špatným počasím či různými nástrahami hříšného světa. Světem středověku vás provede docentka Daniela Rywiková z Filozofické fakulty.

20:1020:40
Mise Madagaskar: cesta za zdravím místních obyvatel
Mgr. Petra Macounová

Fascinující ostrov vanilky, baobabů a lemurů, ale také ostrov, jehož obyvatelé čelí častému hladu, suchu, nedostatečným hygienickým návykům a zdravotním problémům. Magistra Petra Macounová z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví zde jela spolu se studentkou navazujícího oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví v rámci vědeckého projektu vyšetřovat zdravotní stav místních obyvatel, na jehož základě se bude odvíjet další spolupráce madagaskarských univerzit s Ostravskou, například ve formě materiální či personální. Na vlastní kůži naše vědkyně zažily práci v prostředí jak vnitrozemské kliniky, tak i v klinice na pobřeží.

Ačkoliv se do samotného chodu klinik nezapojovaly a primárně zde pracovaly na výzkumu, poodhalily tajemství jejich fungování – poznaly, s jakým vybavením místní pracují, jak vypadají místní prostory či nahlédly do místních zvyklostí. Zajímá vás, jak taková klinika vypadá, jak funguje její provoz, a jaké jsou rozdíly mezi klinikou v nitru ostrova, a klinikou na pobřeží? A jak lze v nestandardním prostředí plném výzev pracovat? O své dojmy, výsledky výzkumu, fotografie a zážitky z pracovní cesty se s vámi podělí Petra Macounová již na Noci vědců.

20:5021:30
Tajemství rostlinného světa
Mgr. Jana Koller, Ph.D.

Rostlinná říše zůstává pro člověka stále velkou hádankou. Oproti mnoha živočichům se do rostlinného způsobu života a vnímání existence můžeme vcítit jen s krajními obtížemi. Každý ví, že rostliny jsou živé; nicméně rostliny nevydávají zvuky, které bychom slyšeli, a většina z nich se na první pohled nepohybuje. Možná proto si celá řada lidí myslí, či namlouvá, že rostlinstvo své okolí nevnímá a nedokáže na něj aktivně reagovat. Přesně to se ale pokusí vyvrátit doktorka Jana Koller na přednášce Tajemství rostlinného světa. Poodkryje vám tajemství obrany rostlin proti vnějším vlivům a mimo jiné vás zaujme svou výstavou na téma Rostliny a světlo – na barvě záleží.

PROGRAM NOCVĚDECKÝCH TALKS VE VAGONU

18:20⁠19:00, 19:20–20:00

Záhadná neverbální komunikace
Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.

Ponořte se s námi do fascinujícího světa gest, tajemných pohybů a nevyslovených emocí. Přednáška odhalí tajemství skryté za zdánlivě obyčejnými situacemi a ukáže, že slova nejsou jediným způsobem komunikace. Dáme vám klíč k dešifrování nejzásadnějších kategorií neverbálního dorozumívání. Zasvětíme vás do dovedností paralingvistiky, pohybů těla, očního kontaktu, používání barev a pobavíme se třeba i o užívání prostoru a vzdálenosti. Do jaké míry je přípustné přijít pozdě? Jak postoj vašeho těla reflektuje například vztah k partnerovi? Záhadami neverbální komunikace vás provede doktor Vítězslav Vilímek z Filozofické fakulty OU.