Milé kolegyně, milí kolegové,

tragická událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přinesla v předvánočním čase mnoho smutku a žalu. Ostravská univerzita vyjádřila solidaritu, sounáležitost a podporu v této potemnělé chvíli mimo jiné rozžehnutím svící u Filozofické fakulty OU a světel na budově Fakulty umění OU. Jsme v myšlenkách se všemi kolegyněmi, kolegy a studujícími z Univerzity Karlovy.

Přes toto nepředstavitelné neštěstí vidím při ohlédnutí za uplynulým rokem hned několik úspěchů, kterých jsme na naší univerzitě dosáhli. Zahájili jsme výuku stomatologie, uspěli v řadě významných projektů (LERCO, NEOLAiA, REFRESH, DigiWELL) a zapomenout nesmíme ani na otevření City Campusu, kde jsme přivítali prezidentskou návštěvu či společně imatrikulovali nové studentky a studenty ze všech fakult.

Dařilo se nám přispívat i k šíření vědeckých poznatků a inovativních metod výuky. Nejen díky tomu se úspěšně prezentujeme jako univerzita s posláním, otevřená světu, pracující pro region. Rád bych, abychom v tomto směřování společně pokračovali.

V posledních měsících jsem slyšel na adresu naší univerzity mnoho pochvalných slov a jsem si dobře vědom, že to je vaší zásluhou. Velmi si vážím toho, že na Ostravské univerzitě jsou lidé s neutuchající energií, schopní komplexně řešit problémy a kriticky myslet. Mnoho z vás se pravidelně věnuje dobrovolnické činnosti a já vám za to upřímně děkuji.

Přeji vám, aby nadcházející rok přinesl mnoho dobrého v osobním i profesním životě, pevné zdraví, spoustu energie a spokojenosti. Budu velice rád, když vás práce pro Ostravskou univerzitu bude i v roce 2024 naplňovat a najdete v ní smysl.

Těším se na další spolupráci a setkávání s vámi.

Vše dobré
Petr Kopecký