Vážené a milé kolegyně, kolegové, studentky, studenti i přátelé naší univerzity,
rád bych Vám především poděkoval za vše, co jste pro naši univerzitu, nejen v právě uplynulém roce, udělali. Díky Vaší práci, ať v oblasti vědecké, studijní či společenské, se Ostravská univerzita stala respektovanou součástí nejen akademického světa, ale i našeho města a kraje. Byť mnohé chvíle v minulém roce byly obtížné, myslím, že je univerzita jako celek vyřešila důstojně.

Do příštího roku Vám přeji hodně elánu, odvahy, píle, pracovitosti a především zdraví a spokojenost. Těším se na spolupráci s Vámi všemi a velmi si přeji, aby pro naši univerzitu i společnost platila slova T.G. Masaryka:
„Budoucnost patří střízlivým, totiž těm, kdož se rozhodli pro vyšší, mravnější světový názor a způsob života.“

Mnohdy to tak nevypadá, ale chci věřit, že se to podaří.

Jan Lata
rektor Ostravské univerzity