Nové Diplomky ve “starých” koupelnách

Autor: , 8. 6. 2015

Toto pondělí, 8. června 2015, začíná ve starých koupelnách Dolu Hlubina přehlídka magisterských závěrečných prací studentů z ostravské Fakulty umění.


Staré koupelny Dolu Hlubina po nedávné rekonstrukci září novotou a na zajímavosti a síle prostoru zdejšího génia loci přidává i nápaditá a profesionální instalace výstavy  (kurátor František Kowolowski). Studenti FU se svými výstavními aktivitami spolu s ostatními subjekty starali o oživení těchto prostor dolu i v dobách, kdy tato místa budila zájem spíše sběračů starého železa.

Současná výstava přináší přehlídku jak použitých médií, tak i tvůrčích přístupů. Je z ní patrné upřímné tvůrčí hledačství, jež je umění vlastní. Mladí autoři se snaží přesáhnout své osobní příběhy k obecněji sdíleným hodnotám a naplňují tak snahy svých vedoucích učitelů, kteří se jim snažili pomoci při hledání vlastních svobodných a otevřených tvůrčích osobností s širokým odborným i všeobecným přehledem a multikulturním povědomím i kritickou reflexí světa, tedy něčeho co potřebuje každá zdravá společnost.

Z výstavy i díky instalaci je cítit nebývalá energie a živost, nechybí zde jak překvapení tak klidné spočinutí, vše v poli vřelého a laskavého přístupu kurátora k věcem a prostoru. Vzniká tak prostor k hodnotnému a naplňujícímu zážitku. 

Výstava potrvá od 8. 6. – 10. 7. 2015, otevřeno denně od 9 – 17 hodin.

Vernisáž výstavy společně s  afterparty  proběhne 25.6. od 15 hodin.

Související články: