Nejen v Česku, ale také v zahraničí, je velkým tématem digitální dostupnost informací a studijních materiálů. A právě této problematice se věnuje německý projekt SHUFFLE, jehož zástupci navštívili na začátku prosince Ostravskou univerzitu. Jedenáctičlenná skupina tvořená akademiky, studenty doktorského studia, pedagogy, psychology, ale také zástupci například se zrakovým postižením, se zajímala jak o digitalizaci materiálů na Ostravské univerzitě, tak o celkovou práci Centra Pyramida, které se věnuje podpoře studentů se specifickými potřebami.

Naši hosté byli ohromeni, kolik práce v současném personálním složení pracovníci Centra Pyramida zastanou.

„Kolegům z Německa jsme představili historii Ostravské univerzity spolu s aktivitami Centra Pyramida, seznámili jsme je také s prací diagnostiků. Dále jsme uspořádali sezení přímo se studenty, které Centrum Pyramida podporuje. Ti se rozpovídali o tom, jak vnímají studium na Ostravské univerzitě, jak jsou jim naši pracovníci nápomocní, co je pro ně náročné a co jim naopak při studiu pomáhá,“ říká vedoucí Poradenského centra OU Kamila Hýbnerová s tím, že to bylo pro všechny velmi příjemné a obohacující setkání. Zahraniční výprava se dále seznámila s prací dr. Renaty Kovářové a dr. Edity Satinské z Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty OU, které s Centrem Pyramida spolupracují.

 

Celkově návštěvu zahraniční návštěvníci i domácí zástupci hodnotí velice pozitivně. „Naši hosté byli ohromeni, kolik práce v současném personálním složení pracovníci Centra Pyramida zastanou,“ doplňuje Hýbnerová. Úspěch měly také nově otevřené příjemné prostory Centra Pyramida ve Welcome Centre Ostravské univerzity.

Aby byly závěry projektu SHUFFLE dlouhodobě přínosné, budou jeho výsledky shrnuty v rámci takzvaného modelu vyspělosti. Pomocí něj bude vysokoškolským institucím umožněno měřit, vyhodnocovat a systematicky zlepšovat svou digitální dostupnost. Veškeré výsledky projektu budou bezplatně zpřístupněny veřejnosti.