Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity již delší dobu rozvíjí model výuky, který počítá s přizváním lidí s vlastní zkušeností se znevýhodněním na tematické semináře kurzů. Tento model je v Česku unikátní, nicméně v zahraničí se jedná o jeden ze současných trendů inovací ve vysokoškolském vzdělávání na poli sociálně-zdravotních oborů. V nedávné době tak Fakulta sociálních studií společně s několika zahraničními univerzitami a dalšími institucemi požádala o podporu Evropskou unii (konkrétně v programu Erasmus+ prostřednictvím klíčové akce 2 Kooperativní partnerství) s cílem podpořit rozvoj tohoto přístupu na mezinárodní úrovni a inspirovat další vzdělávací instituce, které jeho zavádění zvažují.

Tříletý projekt se zkratkou SEKEHE („Structural embedding of knowledge by experience in higher education through processes of co-creation”; doslovný překlad – Strukturální zavádění zkušenostního vědění ve vysokoškolském vzdělávání prostřednictvím procesů spoluvytváření) byl letos podpořen ve velké konkurenci ostatních projektů a Ostrava se tak mohla spolu s dalšími vysokoškolskými institucemi v Ghentu, Trondheimu a Milánu stát jedním z klíčových míst na mapě sociálních inovací ve vysokoškolské výuce. Fakulta sociálních studií jako projektový lídr mezinárodního konsorcia bude postupně pracovat na zavádění nových forem spolu-učení s lidmi s vlastní zkušeností se znevýhodněním. To se bude materializovat do formy inovovaných předmětů, v nichž se takzvaní experti se zkušeností (například lidé se zkušeností s bezdomovectvím, se závislostí nebo se zotavením z duševních potíží) budou nejen podílet na tematické výuce, ale také budou jedním z nezastupitelných hlasů při tvorbě sylabů a učebních cílů v těch kurzech, které se týkají jejich zkušenostního vědění.

Později se pak celý model rozšíří také na komunitu studentů, kteří budou v rámci podpůrných skupin a setkání také přizvání k tomu, aby se svým zkušenostním věděním pracovali a učili se ho využívat v učení i následné praxi. Postupně by se tak zkušenostní vědění mělo stávat klíčovým stavebním prvkem, jenž budou zapojené instituce zahrnovat na mnoha úrovních fungování. Součástí projektu bude rovněž výzkum založený na inovativní metodě práce s fotografiemi a příběhy jednotlivých aktérů vzdělávání.

Mezinárodní tým se přitom poprvé naživo sešel teprve nedávno 9. – 10. prosince 2022, a to rovnou v Ostravě. Součástí setkání bylo představení projektu konzultantů z praxe již působících na FSS a výměna zkušeností s různými modely spolu-učení s osobami s vlastní zkušeností.

V dalších fázích projektu jsou připravené vzdělávací akce ve formě webinářů, otevřených seminářů a konferencí, o kterých vás budeme průběžně informovat. Brzy také vznikne web s inspirativními materiály a sdílením dobré praxe. Doufáme tedy, že je na co se těšit.