Letošní Den Země byl i letos ve znamení akcí, které připomínají nutnost ochrany životního prostředí a přírody samotné (naši zástupci nechyběli například na akci v Komenského sadech). Kromě toho ale studenti a pracovníci Přírodovědecké fakulty a dalších součástí Ostravské univerzity navlékli rukavice a vyrazili přímo do terénu. Přesněji tedy ke korytu řeky Lučiny. PřF OU totiž v rámci oslav 30 let Ostravské univerzity připravila ve spolupráci s Povodím Odry akci symbolicky pojmenovanou Čištění “ostravské” řeky.

Řeka Lučina kromě přírodních krás nabídla naší “úklidové četě” obrázky, na které se milovníkům přírody nedívalo zrovna lehce. Pohozené lednice, umyvadla, nábytek a další věci vytvářely až děsivá zákoutí, na jejichž úplnou likvidaci by se místy hodil pomalu i jeřáb.

“Nejen pro mě to byla velmi kontrastní podívaná. Na jedné straně krásná meandrující řeka Lučina, do jejíhož okolí se vrací divoká příroda, a na straně druhé lidská bezohlednost a hloupost. Snažili jsme se všichni dělat maximum, ale na některé černé skládky a hnízda paličů jsme byli i tak krátcí,” popisuje kontrast v krajině doktorka Tereza Aubrechtová z Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF OU.

Studenti i pracovníci PřF OU, členové studentských organizací (SOVA a EPKA) i zástupci dalších fakult a částí Ostravské univerzity se, při své snaze očistit Lučinu a její okolí, místy prodírali složitým terénem s náletovými dřevinami. V některých místech prázdné pytle na odpad dokázali naplnit během několika málo minut. Jinde pak museli spojit síly, aby vůbec dokázali odpad z přírody dostat.

“Dost mě překvapilo, jak moc je Lučina znečištěná prakticky po celé délce svého toku. Myslím, že nikdo z nás nečekal, že najdeme tolik odpadu i v těch nejvíce zarostlých místech, kam se má člověk problém vůbec dostat. I s odstupem několika málo dní se mi vrací hlavně obrázek jedné z černých skládek poblíž Hranečníku. Když si vybavím ty pytle v zaplněném kontejneru, tak je vidět, že podobné akce mají určitě smysl,” konstatoval za pořádající Přf OU doktor Stanislav Ožana z Katedry biologie a ekologie.

Nakonec se dobrovolníkům na Den Země podařilo vysbírat přes 400 kilogramů odpadu. Za jejich nasazení i pomoc přírodě patří všem velký dík. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity chce i vzhledem k neutěšenému stavu některých míst na očistu řeky v budoucnu určitě navázat. “Budeme rádi, když do toho půjdete s námi,” uzavírá Ožana.