Letní příměstský Mensa camp pro zvídavé děti na PřF OU

Autor: , 17. 7. 2018

Minulý týden se uskutečnil první letošní letní příměstský zábavně-vzdělávací camp rozvoje schopností, pořádaný Mensou ČR ve spolupráci s Centrem pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) na PřF OU.


Téma tohoto hravého týdne byly barvy a oheň. Děti se každý den seznámily s některým z přírodních zákonů, sami si experiment vyzkoušely a byla jim hravou formou, úměrnou věku, vysvětlena podstata pokusu. Pokusy byly z oblasti chemie, biologie a fyziky. Kromě těchto přírodovědných hrátek na děti čekaly zábavné testy, šifry, kvízy, hlavolamy, deskové a karetní hry. Děti hrály turnaje v logických a strategických deskových hrách a pohybovaly se nejen uvnitř budovy Přírodovědecké fakulty OU, ale také venku, kde hrály různé venkovní hry nebo sportovaly. Taktéž se vydaly jeden den na výlet do Archeoparku v Chotěbuzi.

Děti byly nadšené, nepřestávaly si hrát ani o svačinách, bylo vidět, že je celá akce baví a každý den si celodenní program opravdu užily. Další termíny prázdninových Mensa campů, pořádaných ve spolupráci s CVVPT PřF OU.

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) vzniklo na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity jako specializované pracoviště, zaměřené na podporu přírodovědně a matematicky nadaných žáků základních a středních škol zejména v Moravskoslezském kraji. Podrobné informace o Centru pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement na PřF OU a o službách, které poskytuje.