Lékaři mohou zachránit život, ergoterapeuti ho naučí znovu žít!

Autor: Petra Filipová , 28. 1. 2016

Už v příštím akademickém roce budete moci na Lékařské fakultě Ostravské univerzity znovu studovat obor Ergoterapie. Ptáte se, co je to ergoterapie a co tato disciplína obnáší?


Ergoterapie: žádaný obor se opět otevírá na Ostravské univerzitě!Vznikl také studentský spolek.

Ergoterapie je zdravotnická profese pomáhající zkvalitnit funkčnost schopností různým způsobem postiženého pacienta, který se učí pečovat o sebe samého, o svou domácnost, rodinu, děti a také to, jak se opět zapojit do pracovního života a společenských i volnočasových aktivit.

Není náhoda, že zrovna Ostrava je líheň kvalitních ergoterapeutů, v západním světě uznávaný obor má své kořeny právě zde, kde v 60. a 70. letech vznikaly první cvičebny zaměřené na soběstačnost a ergoterapie se stala nedílnou součástí komplexní rehabilitační péče.

Své o tom ví Tereza Fialová, studentka navazujícího magisterského studia ergoterapie na Univerzitě Karlově. Bakalářský stupeň oboru ale vystudovala na Ostravské univerzitě: „Duší budu vždy více v Ostravě. Jsem hrozně moc ráda, že jsem bakaláře absolvovala právě tam, protože na Lékařské fakultě OU je mnoho odborníků a specialistů, kteří kladou velký důraz nejen na teoretické znalosti, ale především na praxi a ostravské nemocnice a další přilehlé rehabilitační zařízení nabízí kvalitní zázemí pro její absolvování.“

Tereza s bývalými spolužačkami a se současnými studentkami 3. ročníku bakalářského studia ergoterapie na půdě LF OU založila spolek ERGOterapeuti všem (pro více informací navštivte jejich facebookové stránky  nebo napište na e-mail ergoterapuetivsem@gmail.com), jehož hlavním cílem je zlepšení propagace této moderní disciplíny, kterou můžete studovat pouze na čtyřech univerzitách v Česku. Jednou z nich bude opět Ostravská univerzita nabízející bakalářské studium ergoterapie v prezenční formě.

Studenti se kromě oblasti psychologie seznámí s oblastí anatomie i fyziologie lidského organismu a naučí se vyšetřit pacienta, což znamená i vysokou míru praktické výuky na různých odděleních nemocnice.

O atraktivnosti oboru svědčí i velká poptávka po profesi ergoterapeuta v nemocnicích, rehabilitačních centrech, lázních, psychiatrických klinikách, domovech pro seniory či ve speciálních školách pro děti se specifickými potřebami.

Související články: