Kde končí práce, kde začíná život?

Autor: , 13. 5. 2019

Přijměte pozvání na mezinárodní symposium katedry sociologie, které si všímá procesů a změn ovlivňující každodenní pracovní i osobní život člověka.


Symposium s názvem Kde končí práce, kde začíná život / Where does work stop, where does life begin?, otevírá řadu témat, jež se bezprostředně dotýkají každého z nás, neboť v zaměstnání tráví pracující člověk mnohdy více než třetinu času svého produktivního života. Cílem sympozia je zviditelnit sociologickou debatu o příležitostech a rizicích změn v pracovním a osobním životě a zároveň podpořit spolupráci mezi badateli a badatelkami z Rakouska a České republiky. Jednotlivé přednášky se zabývají například rozdílem mezi prací před rokem 1989 a pro roce 1989, jak politika či ekonomika ovlivňuje způsob práce, jaké mají pracovní podmínky ženy nyní a v minulosti, jak se liší přístup k práci v České republice a v Rakousku… kompletní program naleznete na webových stránkách Filozofické fakulty.

Symposium se koná za finanční podpory programu AKTION Česká republika – Rakousko a ve spolupráci s Institut Für Soziologie, Johannes Kepler Universität Linz.

Čtvrtek 23. května 2019 / budova B / Českobratrská ul. 16 /Ostrava / B302-303