Slyšeli jste někdy o takzvané čtvrtživotní krizi? Jde o krizi, ke které dochází většinou u dvacátníků či třicátníků, často zapříčiněnou velkým množstvím možností a související nerozhodností či náročností zvolit si svou životní cestu. To může vést k nejistotě a úzkosti, depresím nebo také krizím identity. Krize je také často spojována s přechodem z akademické sféry na pracovní trh nebo s tlakem okolí na výkon a úspěch.

Pokud je vám mezi 19 a 29 lety, máte jedinečnou šanci přispět do výzkumu právě čtvrtživotní krize. Jak? Tím, že vyplníte online dotazník, jehož cílem je zjistit, jaké faktory souvisejí s prožíváním nebo neprožíváním krize v mladé dospělosti.

Dotazník je zcela anonymní, najdete jej na tomto odkaze a jeho vyplnění vám zabere asi 15 minut.

Tato studie realizovaná na Katedře psychologie Filozofické fakulty OU je součástí mezinárodního výzkumného projektu, do něhož je pod vedením Dr. Olivera Robinsona z britské University of Greenwich zapojeno osm zemí z celého světa.

Předem děkujeme za vaši účast. Váš názor a zkušenosti jsou pro rozšíření vědeckého poznání v oblasti péče o duševní zdraví velmi důležité!

Zajímá vás blíže téma čtvrtživotní krize? Přečtete si text vedoucí Katedry psychologie na Filozofické fakultě OU Kataríny Millové pro časopis Psychologie dnes.