S příběhem dospívajícího transgender člověka žijícího na maďarském venkově se můžete seznámit prostřednictvím dokumentu Tobi v barvách duhy, který bude k dispozici zdarma od 12. do 17. ledna na webových stránkách KineDoku, a 16. ledna k němu proběhne mezinárodní diskuze na facebookové stránce KineDok International.

Ze skupiny LGBTQ osob (lesby, gayové, bisexuální a trans lidé) jsou právě trans a genderově rozmanití lidé ta nejzranitelnější skupina. V poslední době navíc můžeme pozorovat narůstajícího množství předsudečného a transfobního násilí vedeného proti těmto lidem. Podle statistik vedených k příležitosti Transgender Day of Remembrance bylo v roce 2021 zavražděno kvůli své genderové identitě 375 osob, přičemž od roku 2011, kdy se tento údaj sleduje, má bohužel vzrůstající tendenci.

V Maďarsku navíc byla přijata v roce 2020 novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední potvrzení genderu (možnost změnit si doklady v souladu s genderovou identitou člověka), což bylo před přijetím novely zákona v Maďarsku možné. Toto je v rozporu s lidskými právy transgender a intersex osob.

Ani dříve v Maďarsku neměli trans lidé zrovna na růžích ustláno, ale tímto krokem maďarská vláda dost zásadně poškozuje jejich práva na důstojnost, soukromý a rodinný život, a prohlubuje jejich diskriminaci ve všech sférách jejich života. Zároveň se tímto ustanovením ještě umocňuje již tak dost netolerantní a nepřátelské prostředí vůči genderově rozmanitým lidem.

Neznamená to však, že tito lidé přestanou existovat, jen jejich životy jsou a budou ještě těžší než dřív. Také budou méně viditelní, protože ochota procházet coming outem ve společnosti se v nepřátelském prostředí zmenšuje. Pak dochází k tabuizaci tohoto tématu a ještě větší diskriminaci. V naší zemi můžeme sledovat opačný trend – vzrůstající počet coming outů trans a obecně queer osob, na což mnoho lidí reaguje tak, že je to jen nějaká móda nebo trend, nebo se tímto lidé snaží být zajímaví. Ve skutečnosti jde ale o důsledek rostoucí viditelnosti lidí, kteří tady byli vždycky, ale v důsledku nastavení společnosti radši potlačovali určité stránky své osobnosti a nedovolili si být sami sebou, protože se obávali důsledků, které by mohly přijít. Politické osekávání práv queer osob vrací země jako Maďarsko nebo Rusko zpátky do této doby a bude trvat ještě velmi dlouho, než v důsledku společenských změn i po zrušení diskriminačních zákonů budou mít LGBTQ lidé srovnatelné postavení ve společnosti jako ostatní.


Pokud chcete podpořit trans a intersex osoby v Maďarsku a jejich lidská práva, můžete třeba podepsat petici proti tamnímu diskriminačnímu zákonu na webu Amnesty International nebo si najít nějaký jiný způsob podpory či projevení … maďarským trans lidem. Pokud je pro vás téma genderové identity nové nebo neznámé, můžete se s ním blíže seznámit i tak, že se podíváte na film Tobi v barvách duhy.

Úvodní fotografie: KineDok