Jak se adaptovat na měnící se klima? Sledujte online diskuzi z Ostravy

Autor: , 7. 9. 2020

Půdní bioložka, rostlinný genetik, ekologický zemědělec i zástupkyně ministerstva. 21. září se bude v Ostravě konat diskuze odborníků o adaptaci na klimatickou změnu.


Klimatická změna: Co budeme dýchat, jíst a pít?

Jaké problémy spojené s klimatickou změnou má před sebou planeta? Které z nich se bezprostředně dotknou České republiky? Jakým způsobem se Česko připravuje a jak adaptační strategie vnímají odborníci z různých oblastí?

Adaptace na klimatickou změnu bude hlavním tématem diskuzního setkání, které se bude konat 21. září od 16 hodin v aule Ostravské univerzity. V živě streamované diskuzi prostřednictvím magazínu Universitas.cz se setkají názory Hany Šantrůčkové, půdní bioložky z Jihočeské univerzity, Aleše Pečinky, rostlinného genetika z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky, Petra Marady, ekologického zemědělce a laureáta Ceny Josefa Vavrouška, Radima Tolasze z Českého hydrometeorologického ústavu a Tomáše Dvorského, vodohospodáře z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Diskuzi bude moderovat Jan Hradecký, geomorfolog a děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Diskuzní setkání se bude konat v aule Ostravské univerzity a vzhledem k aktuální epidemiologické situaci nebude probíhat za přítomnosti široké veřejnosti. Ta může diskuzi sledovat online prostřednictvím magazínu Universitas.cz. Živé vysílání zachytíte také na facebookovém profilu Ostravské univerzity a dalších univerzit, které se na organizaci akce podílejí.

Debata je součástí společného projektu českých univerzit, které chtějí posílit svou vlastní roli v oblasti společenské odpovědnosti. První z nich se konala v červnu v Brně a uvedla celé téma společenské odpovědnosti univerzit (přečtěte si článek na Universitas.cz s výstupy z diskuze). Druhé diskuzní setkání je připraveno na 17. září v Praze a jeho tématem bude role univerzit v krizi. Online stream budete moci sledovat na Universitas.cz od 13 hodin.

Třetí, prozatím poslední debata letošního roku z této série bude právě ostravské setkání u tématu adaptace na klimatickou změnu. Více o diskutujících i tématu si můžete přečíst v pozvánce na Universitas.cz. Pokud nestihnete 21. září v 16 hodin živý stream, záznam celé diskuze i reportáž z diskuze najdete rovněž na magazínu Universitas.cz už několik dní po konání diskuze.

Za organizací ostravského diskuzního setkání stojí vedle Ostravské univerzity také Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Univerzita Palackého v Olomouci, Jihočeská univerzita, Univerzita Pardubice, Vysoká škola chemicko-technologická a Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Debata se koná v rámci projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost.