Ideální učitel = IQ + EQ + PQ (pedagogický kvocient)

Autor: , 6. 11. 2014

Oboroví didaktici, středoškolští učitelé a adepti učitelské profese spolu hledali cesty, jak se stávat kantory dobrými a ještě lepšími...


Třikrát během října a listopadu se ve školicím středisku univerzitní knihovny setkali studenti učitelských oborů se zkušenými kolegy z praxe a oborovými didaktiky působícími na FF. Hlavní ideou akce “Baví nás dobře učit” bylo přivést studenty, kteří se právě začínají připravovat na pedagogickou dráhu, k hlubší reflexi učitelské profese, k modernímu pohledu na vzdělávání, seznámit je s metodami, jimiž je tento pohled naplňován, vést ke kritickému (sebe)hodnocení a v neposlední řadě povzbudit jejich odhodlání stát se dobrými učiteli a dodat jim k tomu potřebnou energii (a nabít se na oplátku tou jejich).

Na programu každého ze setkání byla tři, čtyři témata, jež měla skoro padesátičlenné auditorium provokovat k přemýšlení. Právě zapálenou a někdy i vzrušenou diskusi, v níž se ani studenti nebáli projevit svůj pohled na věc, pokládám za podstatný přínos setkání. Tím dalším bylo vzájemné poznání, pojmenování potřeb současné středoškolské praxe a hledání možností, jak na ni reagovat efektivnější vysokoškolskou přípravou.

Několik příspěvků bylo zaměřeno obecněji: na sebemotivaci učitele (Iva Pelikánová) a studenta (Markéta Bilanová), na to, jak podstatné je profesní sebepojetí (Blanka Pravdová) a jak fungují učitelské vzory – reálné a fiktivní (Martin Tomášek), na jaké problémy může začínající kantor narazit (Iva Dedková) a zda opravdu k moderní výuce patří zábavnost (Jan Mlčoch).

DSC_0058

Jiné odhalovaly, jak jazyk odráží měnící se vztahy ve společnosti a jak si v ní prostřednictvím jazyka budujeme své místo (Renáta Tomášková), jak hledat v gramatice a slovní zásobě poezii a jak se s její pomocí učit jazyku (Pavla Zajícová a Svatava Kretková) nebo jaké možnosti nám poskytuje promyšlená práce s textem (Urszula Kolberová). Zažili jsme rovněž “na vlastní kůži” skupinovou práci s ožehavým tématem rasismu (Slavoj Tomeček).

DSC_0104

Podle reakcí účastníků se zdá, že pro ně nebyl cyklus realizovaný v rámci projektu “Modernizace výuky učitelů” ztraceným časem. Rádi bychom proto na jaře zahájili činnost klubu, kde budeme moci v nikdy nekončícím hledání cest k ideálu dobrého učitele pokračovat.