Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Hledáme dobrovolníky/brigádníky na výpomoc v sociálních službách. Vzhledem k aktuální situaci máme výpadky zaměstnanců a potřebovali bychom zajistit plynulý chod služeb.

 

Naše instituce – Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje se mimo jiné věnuje osobní asistenci.

Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím služeb kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života.

Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Kitová

asistenceov@czp‑msk.cz

596 115 318