V týdnu od 9. října do 13. října se na Fakultě sociálních studií OU uskutečnil fyzický Erasmus Blended Intensive programme s názvem „Addressing socio spatial exclusion with the focus on the participatory aproaches, Jílová Case Study“. Tomuto setkání celkem třiadvaceti studentů z pěti zemí (Německo, Rakousko, Nizozemí, Litva a Slovinsko) předcházela dvě online setkání, která poskytla studentům především teoretický a historický základ pro téma sociální inkluze v České republice a zároveň i pro jejich pobyt v Ostravě.

Po svém příjezdu se studenti seznámili s problematikou sociálně vyloučených lokalit, navštívili Vesničku soužití na Liščině, Bedřišku a další místa spojená s problematikou sociálního vyloučení. Nejvíce času studenti strávili v lokalitě Jílová, kde s obyvateli diskutovali jejich přání a potřeby. Tato anglicky mluvící skupina zahraničních studentů zaujala místní děti, které rády využily možnosti komunikovat anglicky. Na základě požadavků studentů se uskutečnila také komunitní akce, v rámci které byla část ulice uklizena a osázena cibulkami tulipánů.

Studenti dále v rámci svých projektů připravili návrhy řešení pro pozemek, jehož vlastníkem je Ostravská univerzita, projekt pro „urban gardening“ v lokalitě a návrh komunitní akce, která by se reálně mohla uskutečnit na jaře roku 2024. Všechny tyto projekty byly prezentovány zástupcům městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a řediteli Technických služeb. Před odjezdem studenti vyjádřili zájem se na jaře do Ostravy vrátit a komunitní akci s obyvateli Jílové uskutečnit.